Zuiveringsinstallaties PB-Uvox en PB-UV Plus goedgekeurd door BZG

BZG

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) heeft geoordeeld dat met de PB-Uvox-1500, PB-Uvox-2250, PB-Uvox-3000, PB-Uvox-3750 en PB-Uvox-4500 (met een capaciteit van resp. 1,5 - 2,25 – 3,0 – 3,75 – 4,5 m 3 /uur) en de PB-UV Plus (ombouw van bestaande PB-UV installaties voor ontsmetting: 0,75 m3/uur per reactor, met een minimale capaciteit van 1,5 m3/uur), indien deze worden toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ten minste 95% zuiveringsrendement wordt behaald.

Daarnaast heeft de BZG geoordeeld dat met de bovengenoemde installaties, indien deze worden toegepast bij de onderzochte specificaties en instellingen, ook kan worden voldaan aan het tenminste 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid. De zuiveringsinstallaties PB-Uvox en PB-UV Plus worden daarom op de BZG-lijst met goedgekeurde zuiveringsinstallaties geplaatst, voor zowel het 95% zuiveringsrendement als voor het 99,5% zuiveringsrendement voor imidacloprid. Voor aanvullende informatie met betrekking tot de PB-Uvox en PB-UV Plus wordt verwezen naar het informatieblad hieronder. Overige informatie is op te vragen bij de leverancier van het product.

De bijgewerkte BZG-lijst kunt u hier raadplegen. 

Meer nieuws