Wisselende resultaten onderzochte technieken tegen biofilm

Jim van Ruijven (WUR)

Behandeling van biofilms in irrigatieleidingen is een belangrijk aspect in het bereiken van een emissieloos teeltsysteem, zoals vastgesteld in de doelstelling voor de Nederlandse glastuinbouw in 2027. Een testsysteem (in drievoud) en protocol zijn ontwikkeld en gebouwd voor het testen van de effectiviteit van technologieën en producten in het voorkomen van vorming van biofilm en het verwijderen daarvan.

Het systeem en het protocol hebben onder tuinbouwomstandigheden laten zien in staat te zijn een reproduceerbare biofilm in de drie parallelle systemen te kunnen produceren. Onder tuinbouwomstandigheden wordt onder andere verstaan: temperatuur, watersamenstelling, materiaal van de irrigatieleidingen en systeemlengte.
Vijf technieken zijn getest met dit systeem:

  • Oxyl-PRO S (1) zilver gestabiliseerde H2O2 heeft laten zien effectief te zijn in het voorkomen van biofilmvorming, maar heeft geen significant effect in het verwijderen van een bestaande biofilm laten zien;
  • SureFlow ClO2 (2) heeft laten zien effectief te zijn in zowel het verwijderen van een bestaande biofilm als het voorkomen van biofilmvorming;
  • Antibacteriële leidingen (3), AQUA4D (4) en SonoPure Ultrasoon (5) hebben geen significant effect laten zien in zowel het voorkomen van biofilmvorming als het verwijderen van een bestaande biofilm.

Geen van de onderzochte technieken gaf een selectief effect op de samenstelling van de microbiële gemeenschap in de biofilm.

Meer nieuws