‘Samenwerking waterschap en glastuinbouw leidt op termijn tot betere waterkwaliteit’

De inzet en maatregelen van het waterschap leiden op termijn tot verbetering van de waterkwaliteit. Dit blijkt uit de jaarlijkse waterkwaliteitsrapportage van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK), die onlangs openbaar werd gemaakt. Daarin wordt met name ook de samenwerking met de glastuinbouw genoemd.

“In vergelijking tot een aantal jaar geleden, zien we op meerdere vlakken verbetering van de waterkwaliteit. Onder andere bij de zwemwaterlocaties in onze regio. In 2020 de minste waarschuwingen in negen jaar”, zegt hoogheemraad Agnes van Zoelen van Schieland en de Krimpenerwaard. “Een ander voorbeeld is de afname van fosfaat in sloten en vaarten in stedelijk- en in glastuinbouwgebied. Een positieve ontwikkeling waaraan we blijven werken samen met glastuinbouwbedrijven.”

Gewasbeschermingsmiddelen
Dagelijks werken de waterschappen aan voldoende en schoon water in sloten, plassen en singels. Over de toestand en de ontwikkelingen van de waterkwaliteit maakt het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard ieder jaar een verslag. Klik op de link voor de waterkwaliteitsrapportage 2020, waarin HHSK onder andere informeert over aangetroffen hoeveelheden gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen, zwemwater en waterplanten.

Klik hier voor het complete bericht op de website van hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

Meer nieuws