Rainlevelr 'the movie' over wateroverlast en goed gietwater

Rainlevelr draagt, samen met andere maatregelen tegen wateroverlast, bij aan het opvangen van zwaardere buien in de toekomst. Het project loopt in het Westland, maar ook teeltbedrijven in Oostland zijn aangesloten. In een nieuwe animatie laat Rainlevelr zien hoe het werkt. De animatie besteedt echter ook aandacht aan andere klimaatgerelateerde waterproblemen, zoals de beschikbaarheid van goed gietwater.

In Rainlevelr dragen tuinders bij aan droge voeten door vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo. Dat doen ze op vrijwillige basis. Delfland informeert de tuinders over de neerslagverwachting en laat weten wanneer meer ruimte nodig is. Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. 

Mooie ontwikkeling
Saskia Jouwersma, projectleider Rainlevelr, zegt over de groei van het aantal deelnemers: "Vooral in 2020 en 2021 hebben we grote sprongen gemaakt in aantallen deelnemers en hectare aangesloten glas. Van 14 deelnemers eind 2019 en 89 hectare glas stond de teller in januari 2022 op 50 deelnemers en 281 hectare. Per 1 juni zijn de cijfers opgelopen tot 54 deelnemers en 300 hectare netto glas aangesloten op Rainlevelr. Dat is bijna 8% van het areaal glas binnen Delfland (3.875 ha in 2019)."
De berging die hiermee beschikbaar komt als alle Rainlevelr deelnemers ruimte maken voor opvang van 10 mm neerslag is 30.000 m3. 
Lans stond aan de wieg van het concept, daar zijn tijdens de pilot van 2012 tot 2017 de eerste ervaringen opgedaan. "Onlangs heeft Lans op een tweede locatie ook een Rainlevelr in gebruik genomen. Meerdere bedrijven hebben inmiddels op verschillende locaties een aansluiting. Dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Ik ben benieuwd wie nummer 55 gaat worden."

Goed gietwater
Rainlevelr is een samenwerkingsverband van Hoogheemraadschap van Delfland, gemeente Westland, Glastuinbouw Nederland, Lans en andere glastuinders. Het project is onderdeel van het Europese samenwerkingsverband Sponge2020.
Klik hier om de nieuwe animatie te bekijken waarin het principe van Rainlevelr wordt uitgelegd, maar waarin ook de mogelijkheden van opslag en het belang van goed gietwater aan bod komt.

Meer nieuws