Programma Waterdag 29 juni 2022 in Naaldwijk

De Waterdag 2022 wordt op woensdag 29 juni georganiseerd in het World Horti Center in Naaldwijk. Inschrijven kan via de agenda op de website van Glastuinbouw Waterproof. Inmiddels is meer bekend over het programma van de waterdag, een initiatief van Glastuinbouw Nederland en Vertify en georganiseerd in samenwerking met World Horti Center.

Water is van essentieel belang voor de glastuinbouw. Naar mate we meer water hergebruiken is een goede waterkwaliteit in de kas van toenemend belang. Niet alleen vanwege duurzaamheid, maar ook om een weerbaar en gezond gewas te bevorderen. Maar hoe houden we een goede waterkwaliteit? Dat is een van de vragen die aan bod komt tijdens de Waterdag op woensdagmiddag 29 juni.
Tijdens de Waterdag is uitgebreid aandacht voor nieuwe ontwikkelingen op gebied van water, emissiebeperking, waterkwaliteit borgen in de kas, watervoorraad, ontsmetting en weerbaar water. We vangen aan met een plenair gedeelte waarin deelnemers informatie krijgen over de lopende innovatieonderzoeken. Daarnaast kan met een panel worden gediscussieerd over de waterkwaliteit ín en óm de kas. Verder zijn er korte workshops en rondleidingen langs onderzoeken en ontwikkelingen op het gebied van water.

Programma
12.30 uur    Ontvangst
13.00 uur    Opening door Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland)
13.15 uur    Panel ‘Verbetering Waterkwaliteit en water beschikbaarheid’ 
13.50 uur    Toelichting rondgang door Jeroen Sanders (Vertify) en groepsindeling
14.00 uur    Rondgang langs diverse demonstraties en workshops
15.20 uur    Pauze
15.40 uur    Vervolg rondgang
17.00 uur    Borrel
18.00 uur    Einde bijeenkomst

Meer informatie
Leden van Glastuinbouw Nederland betalen geen kosten voor deelname aan deze bijeenkomst. De kosten voor niet-leden bedragen € 30,00. Deze bijeenkomst kan meetellen als dagdeel voor verlenging van de spuitlicentie Bedrijfsvoeren Gewasbescherming, onderdeel Veiligheid en Techniek. De kosten voor verlenging spuitlicentie bedragen € 60,00. Vergeet uw spuitlicentiepas niet mee te nemen naar de bijeenkomst.
Aanmelden is verplicht en kan tot en met maandag 27 juni. Ter plaatse aanmelden voor de bijeenkomst is niet mogelijk. Aanmelden kan via het aanmeldformulier. Kijk voor meer informatie in de agenda van Glastuinbouw Waterproof.

Meer nieuws