Plantsensoren meten reactie van plant

Het bedrijf 2Grow ontwikkelde een datasysteem, waarbij sensoren meten hoe gewassen reageren op veranderingen in de teeltomgeving. De plantsensoren zijn een sapstroomsensor en een diametersensor. De sensoren meten de reactie van de plant op veranderingen in het klimaat (irrigatie, belichting) of op gewasveranderingen (snoeien, oogsten). Het is hierdoor mogelijk te zien wat de dagelijkse groei is van de planten en of de plant vegetatief of generatief groeit. Tevens is vroegtijdig plantstress te detecteren.

Efficiënt gieten
“Door de sapstroom te meten, weet de teler precies wat de plant op een dag heeft opgenomen en dat is in grammen per liter te zien”, zegt Olivier Begerem, manager van 2Grow. “In een teelt in de grond is de plantopname essentieel, want die telers hebben tot nu toe nog geen enkel idee hoeveel water hun plant verbruikt. Laat staan dat ze efficiënt gieten.”

Door de sapstroom te meten kunnen telers hun watergift dus perfect afstellen op het werkelijk verbruik. Dit geldt voor zowel grond- als substraatteelten, hoewel deze laatste groep wel moet spoelen om de EC-waarde niet te hoog te laten oplopen. “Dit zorgt dan ook voor een verminderde uitspoeling en past voortreffelijk bij het emissieloos telen.”

Indicator voor groei
De diameter sensor toont de suikerverdeling en algemene groei aan van de plant. Aangezien de lengtegroei van de plant lineair verbonden is met de diameter van de stengel, is dit ook een goede indicator voor de groei.
“Als de plant een tekort aan meststoffen heeft, zal de groei(kracht) minder optimaal zijn en dat zal aan de diameter van de stengel te zien zijn”, vertelt de manager. “Wanneer een plant veel stress heeft, zal de plantdiameter over meerdere dagen krimpen met verhoogde schommelingen en instabiliteit. Een vroege aanwijzing wanneer een plant in problemen zit, lijkt me in deze situatie hoogst nodig.”

Besparen op water en meststoffen
Begerem: “Met de sapstroom- en diametersensoren kan een teler werken aan de echte behoefte van de plant en geeft hem inzicht hoe de plant erbij staat. De sensoren maken het mogelijk om veel efficiënter te sturen en alles te doen op het moment dat het net nodig is.”

Met gebruik van de sensoren is de watergift meer gericht sturen op het werkelijke verbruik van de plant. Daarmee is op water en meststoffen te besparen. “Als je exact de opname van de plant weet, kun je hier dan ook veel efficiënter op gaan gieten. Efficiëntie is de sleutel bij het emissieloos telen.”

Praktijkervaringen
De plantsensoren zijn geschikt voor de teelt van gewassen met een stengeldikte tussen 5 en 20 millimeter. De sensoren vinden al toepassing in de praktijk. Bij 4Evergreen gaat de afdeling met de sensoren het laatst beginnen en het vroegst stoppen met gieten. Bij Looye Kwekers is bij de teelt van Rimato (honingtomaatjes) de dagelijkse stress heel mooi visueel zichtbaar door de inkrimping van de stengel.

“Deze telers kunnen dan ook mooi het moment van de stengel weer op spanning brengen goed onder controle houden en zeer diep gaan om overdag de plant te doen stressen om de gewenste brix-waardes te krijgen. Naar de avond toe kunnen ze dan visueel zien of hun plant terug op spanning raakt en of ze niet iets te diep zijn gegaan”, aldus de manager.

Combineren met klimaatgegevens
Door de plantsensoren op www.LetsGrow.com aan te sluiten, kan een teler de data van deze sensoren in één oogopslag combineren met de klimaatgegevens. Tevens is er een integratie met Klimlink en is 2Grow in gesprek met 30Mhz om te integreren in het Zensie-platform. Binnenkort komt het bedrijf met een unit die de gegevens rechtstreeks in de klimaatcomputer kan 'injecteren' via de unischakeling.

Meer nieuws