Onderhoudsplan watertechnische installaties en verbeteren lekdichtheid

De zuiveringsplicht geldt sinds 1 januari 2018, maar de eigenlijke reden van die zuiveringsplicht is dat de kwaliteit van het oppervlaktewater moet verbeteren. Het aantal normoverschrijdingen van gewasbeschermingsmiddelen moet fors naar beneden voor het imago van de sector en behoud van het middelenpakket.

Goede kwaliteit van het oppervlaktewater betekent dat er geen proceswater in de sloot mag komen, ook niet door lekkages en onvoorziene gebeurtenissen. Onderhoud van de watertechnische installatie en watermanagement zijn belangrijke aspecten om te voorkomen dat er onbedoeld proceswater van een glastuinbouwbedrijf in het oppervlaktewater terecht komt. Een loshangende druppelaar of een overstromende teeltgoot lijkt niet zoveel water te lekken, maar alles bij elkaar praat je al snel over tientallen kubieke meters per ha.

Naast onderhoud van de watertechnische installatie is ook de lekdichtheid van belang. Uit het project 'Onderhoudsplan watertechnische installatie en verbeteren lekdichtheid' zijn de volgende hoofdaspecten naar voren gekomen als belangrijke verbeterpunten:

  • Goede dimensionering en aanleg van het drainsysteem.
  • Tijdige signalering van een te hoog waterniveau.
  • Goede afstelling van het teeltsysteem.
  • Bewust omgaan met de watertechnische installatie.

Een algemeen te gebruiken onderhoudsplan opstellen en het afspreken van verbeterpunten voor watertechnische installaties zijn belangrijk, maar niet uitvoerbaar voor een enkel glastuinbouwbedrijf. In gezamenlijkheid kunnen we dit soort onderzoeken wel oppakken. Kennis In Je Kas (KIJK) is van belang om sectorbreed onderzoeksgeld beschikbaar te krijgen om voorop te blijven lopen in ontwikkeling van de glastuinbouw.

Meer nieuws