Het tiende WaterEvent

Glastuinbouw Nederland en Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw organiseren op donderdagmiddag 3 oktober a.s. de tiende editie van het jaarlijkse WaterEvent. Tijdens dit Event wordt u bijgepraat over de mogelijkheden, kansen en uitdagingen van de toekomst. Naast praktische workshops zijn er stands waar diverse tuinbouwtoeleveranciers u informeren over hun watertechnische oplossingen. Kwaliteit van het recirculatiewater is dit jaar een belangrijk thema van de dag.

Workshops en korte presentaties
In het plenaire gedeelte wordt u bijgepraat over het huidige beleid en het innovatieprogramma Glastuinbouw Waterproof. Tijdens workshops en korte presentaties staan lopende onderzoeken centraal. Goed uitgangswater is van groot belang om goed te kunnen telen. Is het in de toekomst nog mogelijk om grondwater te gebruiken? Hoe kunnen we optimaal water hergebruiken? Tijdens deze middag wordt duidelijk welke resultaten er al op de plank liggen en welke u kunt toepassen op het bedrijf. Zo hoort u bijvoorbeeld alles over het project ‘Telen met toelating van meer natrium’. In de zomer wordt hergebruik van drainwater in substraatteelten soms lastig door oplopend natrium. Tot hoe hoog kan het natriumgehalte veilig oplopen? Een ander project wat aan de orde komt is ‘Microbieel gezond water’. Naarmate we meer water hergebruiken en/of duurzamer omgaan met de waterstromen op het bedrijf, stellen we hogere eisen aan de waterkwaliteit. Maar wat is een goede waterkwaliteit? Hoe voorkom je biofilmvorming?

Deel uw mening
Uiteraard is er deze dag ook volop ruimte om uw mening te delen. Wat zijn voor u de knelpunten op weg naar een nagenoege nullozing? We horen het graag van u tijdens het WaterEvent. Hoe ziet u nagenoeg nullozing?

Aanmelden
Zet de datum vast in uw agenda. Aanmelden is mogelijk zodra het programma bekend is. Houd hiervoor de website in de gaten.

Standhouders
Tijdens het WaterEvent willen we ook innovatieve bedrijven een podium bieden die oplossingen hebben ontwikkeld om de kwaliteit van het recirculatiewater op een positieve manier te beïnvloeden. Daarom willen wij toeleveranciers de mogelijkheid geven om als bedrijf aanwezig en zichtbaar te zijn tijdens dit Event. Voor meer informatie over deze mogelijkheid kunt u contact opnemen met Margreet Schoenmakers (Glastuinbouw Nederland) of Jim van Ruijven (WUR Glastuinbouw).

Meer nieuws