‘Geen reden om niet mee te doen aan Rainlevelr’

Roger Abbenhuijs

Als eerste deelnemer en mede-initiatiefnemer is tomatenbedrijf Lans voor velen het uit-hangbord van het project Rainlevelr. Inmiddels doen 25 teeltbedrijven daaraan mee, maar Wilko Wisse van Lans is nog altijd bereid om de meerwaarde en laagdrempeligheid van het project uit te dragen. “De totale waterhuishouding van het Westland is hier bij gebaat.”

De mijlpaal van 25 deelnemers werd eind 2019 gehaald, ambitie is uiteraard om dit jaar verder te groeien. Het is de eenvoud van het systeem die de basis vormt van het succes: een klep, niveaumeting en een klimaatcomputer. “Je moet het niveau van je waterbassin kunnen weergeven en beschikken over een aflaat. Dus moet het bassin worden vervangen of moet er nieuw zeil in, dan kun je na een bescheiden investering deelnemen. Doe mee, het Westland zal u dankbaar zijn.”

Vrijwillige basis
De eerste borden van deelnemers aan Rainlevelr zijn inmiddels ook te bewonderen op teeltbedrijven in Oostland. “Wat voor Westland geldt, heeft ook betrekking op andere dichtbevolkte glastuinbouwgebieden. Met elkaar hebben we een heel groot oppervlak waar water opvalt, in het Westland is dat – volgens de eigen nieuwsbrief van Rainlevelr - zelfs 25% van de totale oppervlakte. Als je dat water kunt opvangen en aflaten, dan is dat pure winst.”
Alternatief voor het voorkomen van wateroverlast bij extreme regenval is het opofferen van glastuinbouwgebied voor realisatie van faciliteiten voor waterreserve. “Dat is duur, terwijl op elk glastuinbouwbedrijf al een bassin ligt”, stelt Wilko. Hij voegt daar aan toe dat het verzoek aan tuinders om vóór een zware bui ruimte te maken in hun hemelwaterbassin of silo, al een aantal keren is afgegeven door Hoogheemraadschap Delfland. “Dat geeft de noodzaak al aan. Het opvolgen van het advies doen bedrijven overigens op vrijwillige basis.”

Beheer en onderhoud
Eenmalig vergoedt Delfland de extra voorzieningen, de tuinder werkt ermee en onderhoudt ze. Door deze samenwerking is er minder risico op wateroverlast en is er minder snel waterschade. “Het toenemende besef bij ondernemers is een belangrijke winst van de afgelopen jaren. Het kost niks, je behoudt de beschikbare glastuinbouwgrond en houdt de voeten van de buurtbewoners droog.” Bij vernieuwing van het bassin is er volgens Wilko Wisse geen reden om niet mee te doen.
Ja, bedrijven moeten zich wel houden aan de regels van het Hoogheemraadschap Delfland: geen condenswater in het regenwaterbassin, beheer en onderhoud van de voorzieningen en het delen van ervaringen.

Meer nieuws