Europees project ontwikkelt nieuwe sensoren voor nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen

Een duurzaam geïntegreerd monitoring- en controlesysteem is onlangs in Porto gelanceerd door een Europees onderzoeksconsortium. Het systeem werkt met innovatieve ion-selectieve sensoren voor voedingsstoffen en biochemische sensoren voor detectie van gewasbeschermingsmiddelen.

De sensoren maken het mogelijk om bij hergebruik de dosering van water en nutriënten te optimaliseren om zo schadelijke milieueffecten te minimaliseren. De ontwikkelde technologieën worden gevalideerd en gedemonstreerd in vier case studies, voor verschillende gewasproductiesystemen van open teelten tot glastuinbouw in verschillende klimaatgebieden. Op 24 april werd het startsein gegeven voor dit Europese project - AGRINuPeS - tijdens de kick-off meeting in Porto.

De nieuwe sensoren zullen wereldwijd leiden tot nieuwe markten voor de Europese watertechnologie sector, waardoor het concurrentievermogen en de groei van het MKB en aanverwante bedrijven worden versterkt. Met de sensoren zullen telers informatie beschikbaar krijgen over de waterkwaliteit van hun giet- en lozingswater en kunnen ze op basis van concrete betrouwbare informatie beslissen hoe en wanneer te irrigeren en te lozen, en of kostbare zuivering is aan te bevelen voor een lozing. Het gevolg is een aanzienlijke toename van de efficiëntie van toediening van water en meststoffen waardoor hergebruik van water en meststoffen economisch verantwoord wordt en de vervuiling van oppervlakte- en grondwater voorkomen of significant verminderd kan worden.

Dit project wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van Europese experts waarbij ook stakeholders van verschillende achtergrond worden betrokken. Het project wordt uitgevoerd in het kader van het Europese ERA-NET Waterworks 2015 programma (Water Joint Programming Initiative, Water Challenges for a Changing World) en duurt drie jaar. De Nederlandse kennispartner (Wageningen Universiteit & Research-BU Glastuinbouw) zal zich richten op het testen van de sensoren onder Nederlandse tuinbouwcondities en de disseminatie van de resultaten vanuit het IDC-Water in Bleiswijk. 

Bron: Wageningen Plant Research

Meer nieuws