Emissie laag in project 'Praktijkimplementatie CRF in combinatie met recirculatie'

Arca Kromwijk, Wageningen University & Research BU Glastuinbouw

Sinds begin 2018 loopt het project Praktijkimplementatie controlled released fertilizers (CRF) in combinatie met recirculatie. De eerste resultaten zijn gepresenteerd. Doel van dit project is om de emissie van meststoffen in de teelt van potorchidee in de praktijk te verminderen met CRF en recirculatie.

Dit project wordt uitgevoerd bij Pannenkoek orchideeën. Hier wordt circa 3 gram Osmocote in de pot gedoseerd bij de oppotmachine. Daarnaast wordt in het gietwater van de opkweek nog 0,5/0,7 EC meegegeven en in de koeling/afkweek nog 0,7/0,9 EC. In het gietwater wordt zoveel mogelijk drainwater hergebruikt. Elke 2 weken is een analyse van de drainsilo gemaakt. Dit liet zien dat de samenstelling vrij stabiel bleef met een EC van ongeveer 1,4 en circa 1,1 mmol Na. Als dit voor de gift wordt verdund naar 0,6 EC uit het drainwater, wordt circa 0,5 mmol Na me gegeven in de gift.
Omdat het drainwater alle benodigde elementen in de juiste verhouding bevatte is 9 weken na de start van het onderzoek besloten om in de koeling/afkweek geen verse voeding meer toe te voegen en de gehele gift met drainwater aan te maken. Vanaf week 11 zijn elke 4 weken planten opgepot op de testlocatie en 4 referentiebedrijven. Daarvan wordt elke week lengte en breedte van de bladeren gemeten. De groei van de testpartijen verloopt goed en de groeilijnen en bladafsplitsing snelheid liggen op hetzelfde niveau als op de referentiebedrijven.

Huidige resultaten gepresenteerd aan potorchideetelers
18 september is er een bijeenkomst voor potorchideetelers georganiseerd voor het project. Op de bijeenkomst konden de aanwezigen zelf de planten van plantweek 15 en 19 van de testlocatie vergelijken met de planten van de referentiebedrijven. Er werd opgemerkt dat de planten van de testlocatie goed van kleur waren. De emissie is tot dusver heel laag. Na de start van de proefperiode in week 11 is de emissie berekend op: 1.0 kg N/ha. In totaal (vóór en ná de start van de proef) is de emissie in 2018: 3,3 kg N/ha. Dit drainwater is in week 16 mobiel gezuiverd en geloosd. Na week 16 is niet meer geloosd.

Uitvoering & financiering
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research BU Glastuinbouw in samenwerking met Pannekoek Orchideeën, gewascoöperatie potorchidee, ICL Specialty Fertilizers (leverancier CRF), VAN OS research, LTO Glaskracht, Lentse & Slingerland potgrond en de Phalaenopsis telers in het praktijk netwerk. Het onderzoek wordt gefinancierd door de STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer) en de gewascoöperatie Potorchidee en is mede mogelijk door een in kind bijdrage van alle projectpartners. Delphy heeft het gebruik van het QMS systeem tegen gereduceerd tarief beschikbaar gesteld in 2018.

Het project is nog niet afgerond en loopt nog door tot er een heel teeltseizoen (tot en met de bloei) is gedaan. De proef wordt daarna nog opgeschaald.

Lees meer over het project via onderstaande link.

Meer nieuws