Waterproject 'Kansen voor concentraat' van start

De programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) is in de vergadering van juni jl. akkoord gegaan met het projectvoorstel 'Kansen voor concentraat'. Bij het gebruik van omgekeerde osmose ontstaat brijn. De wenselijkheid en toekomstbestendigheid van het lozen van brijn is echter in toenemende mate onderdeel van discussie. In dit project wordt gezocht naar nieuwe zuiveringsconcepten waarmee de hoeveelheid brijn kan worden geminimaliseerd. Daarnaast wordt gezocht naar een bruikbare toepassing voor de resterende hoeveelheid brijn.

Klik hier voor de projectpagina van 'Kansen voor concentraat'.

Het zoeken naar alternatieven in de vorm van nieuwe concepten is nodig om grondwater efficiënter te kunnen gebruiken en brijnlozing tegen te gaan. Hiermee hebben ondernemers in de glastuinbouw meer argumenten om het gebruik van grondwater ook in de toekomst te kunnen legitimeren. Het project geeft inzicht in de toepasbaarheid en geschiktheid van ion-selectieve ionen-wisselaars. Dit in combinatie met een zogenoemde 'zero liquid discharge techniek' voor volledig zoetwaterterugwinning en een hoogwaardige inzetbaarheid van zouten uit brak grondwater concentraat.

Verdampingstechnieken
Door de inzet van verdampingstechnieken kan de hoeveelheid brijn worden gereduceerd. Voor deze verdampingstechnieken kan restwarmte worden ingezet. Doel is het ontwikkelen van duurzame, energiezuinige ontzouting. Daarnaast is er aandacht voor de maatschappelijke kosten en baten bij het reduceren van brijn en het valoriseren van de resterende zouten.
Het project wordt uitgevoerd door KWR en loopt tot mei 2024. Voorafgaand aan het positieve besluit van de programmaraad van KijK, stemde de  kerngroep WiCE (Water in de Circulaire Economie) al in met het voorstel. Dat betekent een belangrijke cofinanciering van het project. Diverse partijen, waaronder de waterschappen HHSK en Rivierenland, hebben eveneens een financiële bijdrage toegezegd.

Meer nieuws gietwater