Meetprotocol voor testen zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw gewijzigd

De ministeriele regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer, waarin het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ is aangewezen als testmethode voor het vaststellen van het zuiveringsrendement, is gewijzigd en op 1 augustus 2021 in werking getreden.

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat beschreven in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’. Omdat van drie van de elf gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water (pymetrozine, ipridion en imidacloprid) de toelating was vervallen of binnen afzienbare tijd zou vervallen, is in 2020 in samenwerking met verschillende partijen de samenstelling van het Standaard Water herzien. Daarbij is ook het gebruik van de overige 8 middelen uit het Standaard Water geëvalueerd.
Vijf van de elf middelen uit het Standaard Water zijn vervangen door andere middelen. Pymetrozine, ipridion, imidacloprid, esfenvaleraat en spinosad zijn vervangen door flonicamid, flupyradifuron, metalaxyl-M, penconazool en acetamiprid. Het meetprotocol is hierop aangepast.

Wat betekent dit?
Met de inwerkingtreding van de ministeriele regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer op 1 augustus 2021, is het aangepaste ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw’ (versie 4 maart 2021) van kracht geworden. Dit betekent dat vanaf 1 augustus 2021, onderzoek voor het vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw, moet worden uitgevoerd met de nieuwe samenstelling van het Standaard Water.
Op de BZG-lijst staan inmiddels 25 goedgekeurde zuiveringsinstallaties. Deze goedkeuringen blijven na de wijziging van het Standaard Water gewoon van kracht. Dit betekent dat de installaties die op de BZG-lijst staan niet opnieuw onderzocht moeten worden, zolang er geen wijzigingen worden aangebracht aan de installatie.
Het aangepaste meetprotocol is hier te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de BZG (e-mail: corine.baltus@rws.nl)

Meer nieuws zuiveringsplicht