Voldoende goed gietwater in de toekomst, hoe dan?

Roger Abbenhuijs

Hoe zorgt de glastuinbouw in de toekomst voor goed gietwater? Die vraag staat op donderdag 3 oktober centraal tijdens een van de zeven workshops. In de workshop ‘Telen met minder water & klimaatadaptie’ gaan Jim van Ruijven van Wageningen University & Research en Margreet Schoenmakers van Glastuinbouw Nederland in op deze problematiek.

Het uitgangspunt is complex. De beschikbaarheid van goed gietwater staat onder druk. Klimaatverandering, stijging van de zeespiegel, bodemdaling en verzilting van grondwater maken het zoetwater in de toekomst steeds schaarser. Tegelijkertijd zijn er vaker perioden met veel neerslag. Daar tussendoor speelt dat de consument steeds meer vraagt om producten die duurzaam worden geteeld, met zo min mogelijk belasting voor het milieu.
Dat is een pittige uitdaging, want de wereldbevolking groeit en er moeten steeds meer monden worden gevoed. Hoe maakt de glastuinbouw zich klaar voor deze veranderingen? In genoemde workshop gaan de waterspecialisten in op de ontwikkelingen, mogelijkheden en uitdagingen van de toekomst.

Nieuw onderzoek
Momenteel wordt door WUR in speciale hightech kassen in Estidamah, Saoedi-Arabië, ervaring opgedaan met het verlagen van de water footprint. In nieuw te initiëren onderzoek wordt ook binnen Nederland onderzocht hoe we die footprint kunnen verlagen. In het project ‘Coastar’ wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een waterbank als oplossing om in de toekomst over voldoende goed gietwater te kunnen beschikken.
Hergebruik van effluentwater is wellicht ook een optie voor de toekomst. In deze workshop discussiëren de deelnemers over de kansen en bedreigingen van het verlagen van de water footprint en de beschikbaarheid van voldoende goed gietwater. Hoe gaat de glastuinbouwsector daar in de toekomst voor zorgen?
Kijk hier voor het complete aanbod van workshops tijdens het WaterEvent. Aanmelden voor het evenement kan via deze link.

Meer nieuws