Rijk Zwaan injecteert overschot aan hemelwater in ondergrond

Rainlevelr

"Het principe is eigenlijk eenvoudig", zegt Arno van Steekelenburg van Rijk Zwaan. "We vangen het hemelwater van onze kassen en hal op in een bassin met een capaciteit van 15.000 m3. Als het bassin voor meer dan 80% gevuld is dan injecteren we het water in de ondergrond tot 70% van de bassincapaciteit is bereikt. Zo ontstaat op 35 meter diepte een zoetwaterbel gedurende natte periodes."

"In droge periodes vullen we het bassin weer aan vanuit deze zoetwaterbel. Bij een vulgraad van 50% winnen we water terug tot 60% van de capaciteit", vervolgt Van Steekelenburg.

Rijk Zwaan teelt hierdoor op een duurzame manier, doordat er in droge periodes geen leidingwater nodig is en sorteert alvast voor op het mogelijk veranderen van de regelgeving. Daarnaast hoopt het bedrijf dat dit de bodemdaling tegengaat.

"Onze verwachting is dat we 50.000 m3 kunnen infiltreren op jaarbasis en ongeveer de helft hiervan weer terughalen. De zoetwaterbel wordt hierdoor op termijn groter, de capaciteit ondergronds is oneindig. Maar een nuance is wel noodzakelijk, gezien de grondwaterstroom die vanuit De Lier naar Delft gaat. Wat blijft is dat we élke druppel die valt tot het maximale benutten. We staan ervoor open om ook een Rainlevelr te installeren. Samen onderzoeken we hoe we Rainlevelr kunnen combineren met de infiltratie."

Meer nieuws