Meer en veiligere recirculatie van drainwater door snelle detectie van virus in de glastuinbouw

Tijdens de vergadering van de Programmaraad van Kennis in je Kas (KijK) op 12 december is het project Meer en veiligere recirculatie van drainwater door een snellere detectie van virus in de glastuinbouw' gehonoreerd.

Prototype virussensor doorontwikkelen
In een vorig PPS-project is succesvol een prototype virussensor ontwikkeld en toegepast. Visusdetectie vindt plaats door de detector te laden met antilichamen en in contact te brengen met water waarin zich virulent materiaal kan bevinden. Deze binden zich aan de antilichamen en met vrij aanwezige secundaire antilichamen die met een fluorescente stof zijn behandeld. Dat maakt ze ‘uitleesbaar’ voor de optische sensor. Bijzonder is dat de sensor onderscheid kan maken tussen actief (sterk gebonden) en inactief (zwak gebonden) virulent materiaal. Dat onderscheid is essentieel.

Wat nog ontwikkeld moet worden, is een regeneratie-methode. Dat is een spoelmethode waarmee we de detector kunnen ontladen, zodat hij schoon is en klaar voor een volgende meting. Het virusdeeltje moet los worden geweekt van de sensor,  om de sensor opnieuw gereed te maken voor detectie. Alleen dan is continue detectie mogelijk (realtime). Daarnaast moet de sensor worden getest en gevalideerd met meerdere monsters en desinfectiemaatregelen om de betrouwbaarheid te bepalen.

Nieuwe ci-qPCR DNA test
Ook werd in de vorige PPS kort gekeken of een nieuwe ci-qPCR DNA test voldoet. Dit bleek ook veelbelovend. Dit wordt ook verder onderzocht. Ook hiermee kamn onderscheid gemaakt worden tussen actief-, en inactief.

Wat willen we bereiken?

  • Snelle, gevoelige en real-time detectie van komkommerbontvirus en PlamV (Lelie) in water op basis van antilichaam technologie met behulp van de virussensor en het toetsen van een nieuwe PCR techniek (ci-qPCR)
  • Beide technieken kunnen onderscheid maken tussen actief-, en inactief virus
  • Beide technieken kunnen in de basis vervolgens ook worden toegepast op andere virussen (universeel platform)

Op termijn kan de praktijk met de sensor snel inzicht krijgen of er virus aanwezig is in het water en dus risico op besmetting verkleinen. Hiermee kan er met meer vertrouwen water hergebruikt worden om te kunnen voldoen aan de nagenoeg 0-emissie in 2027.

Meer informatie
Dit project is nog niet gestart. Momenteel wordt gewerkt aan de samenwerkingsovereenkomst. Voor meer informatie kunt u terecht bij Margreet Schoenmakers of de projectleider Andre van der Wurff.

Meer nieuws