Grote schoonmaak tijdens de teeltwisseling

De teeltwisseling in de glastuinbouw is weer in volle gang. In de laatste maanden van het jaar worden gewassen geruimd en kassen grondig schoongemaakt. Bij het schoonmaken van de kas en teeltsysteem is het belangrijk om ook aandacht te hebben voor de waterkwaliteit.

Het water dat is gebruikt voor de schoonmaak kan voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen bevatten en mag niet op de sloot worden geloosd. Een lege kas of afdeling is een goed moment voor controle van en onderhoud aan kas en teeltsysteem.

In de bijlage vindt u tips en aandachtspunten voor de belangrijkste stappen tijdens de grote schoonmaak.

Lees ook het bericht dat eerder werd geplaatst over het ruimen van het gewas.

 

Meer nieuws