Emissiecalculator stikstof nu beschikbaar

Voor alle teelten op substraat moet jaarlijks voor 1 mei de emissie van stikstof worden gerapporteerd bij de UO (UitvoeringsOrganisatie). Na het invoeren van de gegevens over de geloosde hoeveelheid water en het stikstofgehalte wordt duidelijk of de emissienorm dat jaar is gehaald. Als de emissienorm dan is overschreden, kan er niets meer aan worden gedaan.

Om die onaangename verrassing te voorkomen, willen steeds meer bedrijven gedurende het jaar inzichtelijk hebben hoe de lozing zich tot dan toe verhoudt tot de emissienorm. Door tijdig inzicht kan ook op tijd worden ingegrepen.
Om door het jaar heen inzicht te krijgen in de lozing van stikstof, is de emissiecalculator ontwikkeld. Dit is een rekentool waar de gegevens over geloosde hoeveelheid en gehaltes aan stikstof kunnen worden ingevoerd. Op elk gewenst moment is dan te zien hoeveel stikstof er al is geloosd ten opzichte van het jaarlijkse maximum.

Database UO
De emissiecalculator is gebaseerd op het Activiteitenbesluit en vergeleken met de database van de UO. De emissiecalculator wijkt soms iets (enkele procenten) af van de berekening door de UO. De oorzaak daarvan wordt onderzocht. Zodra er een verbeterde versie beschikbaar is, zal die op Glastuinbouw Waterproof worden geplaatst.

Klik hier om naar de actuele versie van de emissiecalculator te gaan.

Meer nieuws