Emissie van gewasbeschermingsmiddelen beperken met lekdetectie

De glastuinbouwsector staat voor de uitdaging om lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen naar het grond- en oppervlaktewater te voorkomen. Ondanks de inspanningen om lekkages te minimaliseren, blijven te hoge concentraties van deze stoffen gevonden worden in het oppervlaktewater buiten de kwekerij. Oplossingen als gesloten teeltvloeren zijn al geruime tijd beschikbaar in de glastuinbouw. Echter, wanneer er onverhoopt een lek optreedt in een gesloten teeltvloer, kan dit alsnog leiden tot emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het milieu.

Het opsporen van deze lekkages is vaak een uitdaging, omdat ze pas worden opgemerkt wanneer de stoffen al in het oppervlaktewater zijn aangetroffen. Daarnaast is het niet bepaald eenvoudig om lekkages in een gebied van soms wel meerdere hectaren te traceren. Hierdoor gaat kostbare tijd verloren voordat het lek kan worden gedicht. Het tijdig detecteren van lekkages is daarom cruciaal om emissie zoveel mogelijk te voorkomen en de impact op het milieu te verminderen. Een veelbelovende oplossing die zich heeft bewezen in andere sectoren, zoals de chemische industrie, is het zogeheten geo-elektrisch meten. Deze techniek biedt mogelijkheden voor zowel mobiele als geïntegreerde lekdetectie bij teeltvloeren in de glastuinbouw.

Laagspanning
Het principe van geo-elektrisch meten is relatief eenvoudig. Wanneer er een laag water op het (waterdichte) folie van een gesloten teeltvloer staat, zal er bij een lekkage water, inclusief meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, door het folie naar buiten stromen. Dit lek kan eenvoudig worden gevonden met behulp van elektriciteit. Door het water op het grondfolie onder laagspanning te zetten, zal er in het geval van lekkage een elektrische spanning gaan lopen tussen de ondergrond en het water op het folie, omdat het water dat door het lek stroomt ook elektrische spanning kan geleiden. In het geval van een lekkage wordt een hoger elektrisch potentiaal gemeten ten opzichte van de vloeistofdichte gedeelten.

Naast het detecteren dat er een lekkage optreedt is het ook mogelijk om de positie van het lek te bepalen. Omdat er een stroom in het water gaat lopen ontstaan er potentiaalverschillen. Deze potentiaalverschillen kunnen met behulp van sensoren worden gedetecteerd. Aan de hand van de meetgegevens kan dus vervolgens de positie van het lek worden bepaald.

Mobiel detectiesysteem
Om het concept van geo-elektrisch meten bij teeltvloeren te bewijzen hebben Jaimy Bosch van Texplor Benelux, specialist in geo-elektrisch meten, Bart van Meurs van Division Q, die een proeftuin biedt voor startups, en ikzelf een test uitgevoerd met een mobiel meetsysteem bij Koppert Cress in Monster. Deze test bleek succesvol, waarmee het concept van geo-elektrisch meten voor het detecteren van lekkages in teeltvloeren is bewezen.

De volgende stap in de ontwikkeling is de integratie van een automatisch lekdetectiesysteem in een nieuwe teeltvloer.

Meer weten? Neem contact op met:
Jaimy Bosch - jaimy.bosch@texplor.nl
Bart van Meurs - bart.vanmeurs@divisionq.nl
Michael Meijler - michael@meijler.dev

Meer nieuws