Achtergronden waterzuivering, gietwater en waterkwaliteit in podcast KasGesprek

Het afgelopen jaar heeft het communicatieteam van Glastuinbouw Nederland diverse podcasts opgenomen, over zaken die er toe doen in en om de kas. De diverse hoofdthema's van de glastuinbouw komen in dit KasGesprek aan bod, waaronder uiteraard het thema Water. De gesprekken over de kwaliteit van het oppervlaktewater, goed gietwater en waterzuivering zijn terug te luisteren via de website van Glastuinbouw Nederland en via de bekende podcastkanalen.

Collectieve waterzuivering
Het KasGesprek over waterzuivering betreft een extra ingelaste editie. Deze uitzending is gemaakt in opdracht van Waterzuiveringscoöperatie Westland. Gastpresentator Maurice Wubben spreekt met themaspecialist Water Guus Meis van Glastuinbouw Nederland en tomatenteler Hans Zwinkels van Bryte, tevens bestuurslid van de nieuwe coöperatie.
In deze podcast legt Guus Meis uit wat het principe is van de collectieve waterzuivering bij AWZI in Hoek van Holland. “Er wordt gebruik gemaakt van de bestaande riolering. Het zuiveringsproces bij AWZI Nieuwe Waterweg wordt geoptimaliseerd voor meststofverwijdering. Daarna vindt ozonisatie plaats voor de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen en andere microverontreinigingen zoals medicijnresten.”
Door deelname aan de collectieve zuivering anticiperen telers ook op de veranderingen richting 2027, als ook meststoffen niet meer mogen worden geloosd. “Vermindering van de emissie van meststoffen kan op bedrijfsniveau alleen worden gerealiseerd door meer recirculatie. Het is te duur om meerdere zuiveringen te regelen op het bedrijf. Daar komt bij dat je bijvoorbeeld voor biologische verwijdering van nitraat een constante waterstroom nodig hebt. Dat kan alleen middels een collectief. Doordat de coöperatieleden de optimalisatie van AWZI NW betalen mogen ze meer meststoffen lozen.” Beluister de podcast hier.

Goed gietwater
In de aflevering over goed gietwater spreekt Jakoline van Straalen met Guus Meis en met amaryllisteler Martin Boers uit ’s-Gravenzande, tevens bestuurslid van onder andere de Waterzuiveringscoöperatie Westland. Onderwerp van dit KasGesprek is de beschikbaarheid van goed gietwater voor de glastuinbouw. Extreem droge periodes in de zomer komen steeds vaker voor. Daardoor is bij ondernemers in de glastuinbouw het besef doorgedrongen dat de beschikbaarheid van goed gietwater niet langer vanzelfsprekend is. “Telers onderkennen dat hoe beter de kwaliteit van het gietwater, hoe groter de voordelen in de productie”, zegt Guus Meis. Hij voegt daar aan toe dat de mogelijkheden van de ondernemer zelf eindig zijn. “Oplossingen voor de toekomst zijn grootschalig en vaak met betrokkenheid van de overheid. De glastuinbouw heeft baat bij oplossingen voor de kortere termijn, terwijl de doelstellingen van waterschappen verder weg liggen. Dat is een punt van aandacht.” Beluister de podcast hier

Kwaliteit oppervlaktewater
In het derde KasGesprek over water spreekt Roger Abbenhuijs met Arthur van den Berg, themaspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland en met Robbert Ballings, senior handhaver bij Hoogheemraadschap Delfland. Onderwerp van dit KasGesprek is de kwaliteit van het oppervlaktewater en de aanpak voor verdere verbetering daarvan. In dit KasGesprek wordt een update gegeven van de kwaliteit van het oppervlaktewater in en rond glastuinbouwgebieden. Dit naar aanleiding van de waterkwaliteitsrapportages van de waterschappen, die de afgelopen weken zijn gepubliceerd. Wat is de huidige situatie, hoe verhoudt zich dat tot pakweg tien jaar geleden, welke stappen moeten er op korte termijn worden gezet en door wie? Naar aanleiding van deze vragen geven Arthur van den Berg en Robbert Ballings hun mening en visie. Conclusie van Arthur van den Berg is dat de resultaten van 2020, waarin sprake is van stagnatie van de kwaliteitsverbetering, zeker een punt van aandacht moeten zijn. "Maar we moeten niet uit het oog verliezen wat door de telers de afgelopen jaren al is bereikt en wat ze daarvoor hebben gedaan. Bovendien is het beter om conclusies te trekken uit een langjarige periode dan uit een enkel jaar, omdat we nu eenmaal ook te maken hebben met invloeden van de natuur." Beluister deze podcast hier

Alle uitzendingen van de podcast Kasgesprek zijn ook te beluisteren via Soundcloud, Spotify, Apple Podcast en Google Podcast.

Meer nieuws