Aanhoudende droogte: let op bij gebruik van oppervlaktewater

Door de aanhoudende droogte en het warme weer van de afgelopen tijd, is het neerslagtekort inmiddels opgelopen tot boven de lijn van de 5% droogste jaren. Ondanks een enkele regendag zal het tekort naar verwachting de komende weken alleen maar oplopen. De aanvoer door de Rijn is nu al laag en zal de komende tijd verder afnemen.

Klik hier voor de droogtemonitor van het KNMI.

De Klimaatbestendige Water Aanvoervoorzieningen (KWA+) en de Doorvoer Krimpenerwaard (DKW) zijn in werking om de verzilting van het oppervlaktewater in West-Nederland te beperken. Behalve de KWA en DKW worden ook andere maatregelen genomen, zoals beperking van het gebruik van sluizen en het instellen van een beregeningsverbod.

Kwaliteit oppervlaktewater
Telers die oppervlaktewater gebruiken voor hun teelt, krijgen het dringende advies goed op te letten wat er in hun regio is toegestaan. Daarnaast is het in deze periode van belang de kwaliteit van het oppervlaktewater extra in de gaten te houden. Door de droogte kan het oppervlaktewater zouter zijn dan gebruikelijk, wat gevolgen kan hebben voor de teelt.

Meer nieuws