Delfland en aangesloten telers tevreden over protocol Rainlevelr

Jan van Staalduinen

Van waterschaarste zoals in voorgaande jaren is deze zomer gelukkig geen sprake. Sterker nog, de verwachte neerslag in de tweede helft van juni was soms zo overdadig, dat Hoogheemraadschap aanleiding zag om het Rainlevelr neerslagprotocol tot tweemaal toe te activeren. In afwachting van de hoosbuien kregen tientallen aangesloten telers in Westland en Oostland het verzoek om het waterpeil in hun bassins met 15 mm of 150 m3 per ha glas te verlagen, om zo extra opvangcapaciteit te creëren.

Illustratie: Door al voor een hoosbui water te spuien, creëren telers extra bergingscapaciteit in het beheersgebied van Hoogheemraadschap Delfland

Niet overvraagd
“Neerslagvoorspellingen zijn niet altijd nauwkeurig en de onnauwkeurigheid bij onweersbuien neemt toe naarmate het gebied waarvoor ze van toepassing zijn kleiner wordt. Achteraf gezien was het niet nodig om de tweede keer voortijdig tot spuien over te gaan. In ons beheersgebied viel op zondag 20 juni beduidend minder regen dan verwacht. We vroegen om een derde van de verwachte bui op te vangen en zelfs dat viel niet overal. Gelukkig is er in de weken daarna weer regen gevallen. Dat was ook belangrijk voor onze afdeling Peilbeheer die had voorgemalen in verband met het neerslagprotocol en nu de polders en de boezem weer op peil moest zien te krijgen.”

Zekerheden ingebouwd
Per saldo is projectmanager Saskia Jouwersma van Rainlevelr tevreden over de wijze waarop het initiatief functioneert. Het protocol is in de  zes jaar dat het nu operationeel is verschillende keren bijgesteld om vooral voor de telers voldoende zekerheden in te bouwen. Jouwersma: “Wat ons betreft ligt er een degelijk protocol, dat voor beide partijen goed functioneert,. Wanneer er wateroverlast door hoosbuien dreigt, vragen we alle deelnemers conform dat protocol om een derde van de verwachte hoeveelheid neerslag te spuien. Voor Delfland is dat voldoende om de piek af te vlakken en voor de telers blijft het risico op watertekort zeer beperkt. Ook dit keer was het opvolggedrag van de telers voorbeeldig. Daar zijn we heel blij mee. Als er in de toekomst aanleiding is om het protocol te verbeteren, zullen we dat beslist doen.”

Draaiboeken afgewerkt
Het gesprek met Jouwersma en account manager Hugo Vreugdenhil vindt plaats kort nadat de projectorganisatie, die deel uitmaakt van Hoogheemraadschap Delfland, in een persbericht uitleg gaf over de draaiboeken die volgens het protocol waren afgewerkt. Het bericht werd door diverse nieuwsbrieven geplaatst, al gaven sommige met opvallende koppen een verrassende eigen draai aan het verhaal.

Alles weer op niveau
Vreugdenhil: “Enkele media kopten dat sommige bassins een week na dato nog niet volledig terug waren op niveau, dat was gelukkig maar het geval voor een klein gedeelte van de deelnemers. Er is inmiddels weer heel wat neerslag gevallen. Misschien is het goed om nog eens te benadrukken dat de watervoorziening op de aangesloten bedrijven nooit ter discussie mag staan en dat de telers daarom altijd het laatste woord hebben. Zij beslissen zelf of ons verzoek om uit voorzorg water te spuien kan worden ingewilligd of niet. Daar zal ook niet aan getornd worden.”

Ambitie 80% aansluiting
Via niveaumeters en draadloze verbindingen heeft Rainlevelr voortdurend zicht op de waterstanden in de bassins en silo’s van de inmiddels 45 aangesloten bedrijven, die samen meer dan 240 ha kassen hebben. Na het afgegeven neerslagalarm in juni gaf ruim de helft van de bedrijven gehoor aan de oproep om het peil te verlagen. De andere helft had al voldoende ruimte.

“Dat is een mooi percentage”, vindt Jouwersma. “Uiteindelijk hopen we dat 80% van de bedrijven in ons beheersgebied op Rainlevelr zal zijn aangesloten. Dat is ambitieus, maar we merken dat vrijwel iedere teler het initiatief een warm hart toedraagt. Bij nieuwbouw is het nooit zo’n probleem om de noodzakelijke meetapparatuur en de regelklep te plaatsen, voor bestaande bassins kan het wat lastiger zijn. Ook daar wordt aan gewerkt.”

Meer nieuws gietwater