Challenge voor verbetering waterkwaliteit glastuinbouwgebieden

Het samenwerkingsverband Emissieloze Kas stelt in een challenge €45.000,- beschikbaar voor innovatieve, praktische oplossing(en) voor het tegengaan van lekkages van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen naar het water in de glastuinbouwgebieden Oostland en Westland. Deelnemen kan nog tot 31 januari.

De kwaliteit van het oppervlaktewater in de glastuinbouwgebieden is de afgelopen jaren gestaag vooruit gegaan. Daaraan is door alle betrokken partijen hard gewerkt. De kassen zijn aangesloten op het gemeentelijk riool, de waterschappen hebben de gebiedsgerichte aanpak ontwikkeld, ondernemers hebben hun waterstromen in kaart gebracht en waar nodig aangepast en daarnaast is er de zuiveringsplicht. Desondanks is de waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden nog niet goed genoeg.

Er komen nog te veel voedingsstoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht. Dit is slecht voor de waterkwaliteit en daarmee voor het leven in en rondom het water. Om de doelen voor de Europese Kaderrichtlijn Water in 2027 te halen, moet er nog veel gebeuren. Daarom hebben de samenwerkende partijen in het afsprakenkader Emissieloze Kas onder meer een challenge uitgeschreven voor de beste ideeën om lekkages uit de kas via de bodem naar het water tegen te gaan.

Mee doen?
Voor deze challenge zijn we op zoek naar innovatieve ideeën uit de glastuinbouw-, kassenbouw- en installatiesector of uit onverwachte hoek. Ideeën kunnen worden ingediend tot 31 januari 2021. Op 15 maart 2022 worden de winnaar(s) bekend gemaakt.
Er is € 45.000,- prijzengeld beschikbaar voor deze challenge. Dit geld is bedoeld als stimuleringsbijdrage om het beste idee óf ideeën verder te ontwikkelen en (als pilot) in de markt te introduceren. Deelname aan de challenge zorgt daarnaast voor bekendheid en reclame. Voor de winnaar(s) is het een prachtige kans om hun product te ontwikkelen. Ga naar de Winnovatie Challenge voor meer informatie en de voorwaarden en om het idee in te dienen!

Betrokken partijen
Deze challenge wordt mogelijk gemaakt door samenwerkingsverband Emissieloze Kas. Daar zijn Glastuinbouw Nederland, Provincie Zuid-Holland, hoogheemraadschap van Delfland, hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, gemeente Westland, gemeente Midden-Delfland, gemeente Waddinxveen, gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Zuidplas en gemeente Lansingerland onderdeel van.

Meer nieuws gietwater