Waterzuivering: zelf investeren, huren of mobiel?

Voor ondernemers die niet meedoen in een collectief, zijn er verschillende opties om het zuiveringsvraagstuk op te lossen. Zelf investeren in een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie of in een gecombineerde installatie voor ontsmetting en zuivering van gewasbeschermingsmiddelen. Een teler kan ook een apparaat huren/leasen of voor een mobiele zuivering door een loonwerker gaan.

De aanschaf van een eigen zuiveringsinstallatie vraagt om een behoorlijke investering. “Per bedrijf verschilt de situatie, die je in ogenschouw moet nemen voor een gedegen investeringsbeslissing”, zegt Bart Scholten van Agrimaco. Teelttechnische aspecten spelen daarbij een rol, maar ook de teeltwaterstrategie voor de komende twee tot vijf jaar. “Een teler die op korte termijn, bijvoorbeeld in 2020, verwacht zijn teeltsysteem zo te hebben aangepast dat lozen niet meer hoeft, beperkt daarmee de termijn waarin moet worden gezuiverd. En welke risico’s zijn acceptabel?”

Lozingspatroon
Het lozingspatroon bepaalt de capaciteit van de aan te schaffen apparatuur om te zuiveren. Daarom is goed om te weten en te administreren hoeveel er per week of minimaal per vier weken wordt geloosd. En welke pieklozing is er? De pieklozing bepaalt de zuiveringscapaciteit (m3/uur) van de installatie en de aanschafkosten ervan. Door actief te meten is de pieklozing vast te stellen. Vanwege een lagere investering is het dus verstandig om pieklozingen te vermijden.

Het te behandelen volume bepaalt welke installatie geschikt is. Daarnaast verschillen de aanschaf- en operationele kosten per installatie. Aan de hand van de verwachte jaarlozing en maximale pieklozing, zijn de investerings- en operationele kosten voor die specifieke situatie te berekenen. Een dergelijk overzicht kan een teler helpen met zijn besluitvorming.

Extra kosten
Naast de aanschaf van een installatie moeten ondernemers er rekening mee houden dat er mogelijk hoge kosten zijn voor het installatie- en leidingwerk, aanleg van een buffer en eventueel software voor de besturing.

Een voordeel bij toepassing van mobiele waterzuivering door een loonwerker is dat een teler zelf niet hoeft te investeren in een goedgekeurde zuiveringsinstallatie. Ook heeft hij zo meer tijd om zijn teeltwaterstrategie aan te passen en zijn lozingen te verminderen. Hij betaalt een bedrag per kubieke meter water dat wordt gezuiverd. Wel zal een teler eventueel moeten investeren in een buffersilo voor de restwaterstromen en de toegankelijkheid van de aansluitpunten.

Meer nieuws wetgeving