Van goed voornemen naar jaar van de waarheid

Roger Abbenhuijs

'We zitten in de week van de nieuwjaarsrecepties; de periode van minder drinken, stoppen met roken en meer sporten. Het zijn de bekende goede voornemens. In 2016 begonnen zo’n 175 groepen van ondernemers met goede moed aan het uitwerken van hun collectieve voorziening om daarmee te voldoen aan de zuiveringsplicht. Minder gewasbeschermingsmiddelen lozen is en blijft een heel goed voornemen.' Dat schrijft Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving van Glastuinbouw Nederland, deze week in een column in Onder Glas Focus.

Eind 2016 werden uiteindelijk ongeveer 50 businessplannen ingediend bij bevoegd gezag, meestal de gemeente. De businessplannen werden beoordeeld en waar het nodig was voor de realisatie, verleende de omgevingsdienst namens de gemeente uitstel.
Een collectieve voorziening realiseer je immers niet zomaar, zeker niet als er meerdere, verschillende vergunningen nodig zijn, er veel leidingwerk de grond in moet en de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG) een positief advies moet geven. Dat vergt voorbereidingstijd. Waar individuele bedrijven 1 januari 2018 aan de zuiveringsplicht moesten voldoen, konden de collectieven om die reden uitstel krijgen tot 1 januari 2021.
Inmiddels is het laatste jaar van het uitstel ingegaan. Het jaar waarin de collectieven het goede voornemen om gezamenlijk water te gaan zuiveren, moeten omzetten in daden.

Klik hier voor de hele column van Guus Meis op de website van Onder Glas.

Meer nieuws zuiveringsplicht