Beluchtingsysteem voor hoger zuurstofniveau bij wortels

Een hoog zuurstofgehalte in water is essentieel voor de ontwikkeling van planten. Om een optimale zuurstofinbreng te realiseren, passen verschillende groentebedrijven in de glastuinbouw het OXYBULL-beluchtingsysteem toe. Het systeem zorgt ervoor dat de concentratie van zuurstof in het water en rondom het wortelmilieu optimaal is. Gecombineerd met zuurstofmeters is het zuurstofniveau op de computer in een grafiek weer te geven.

Hele kleine luchtbellen
Het beluchtingsysteem is een soort trilplaat, die lucht door een speciaal membraandoek pompt en zo voor miljoenen minuscule bubbels in het (regen)waterbassin of -silo zorgt. Als het systeem minimaal 12 uur per dag in bedrijf is, gaat het zuurstofniveau in het water naar het maximum van 10 milligram per liter. Het verhoogde zuurstofniveau is meetbaar tot in de substraatmat.

“Met meer zuurstof in het wortelmilieu ontstaat een beter wortelgestel, dat voor meer groei en hogere producties zorgt”, zegt Nadir Laaguili, directeur Agrona. “Door een weerbaarder gewas heb je minder chemie nodig om ziektes te bestrijden.”

Gezond en vitaal gewas
Het beluchtingsysteem levert volgens de directeur een gezond en een vitaal gewas op, dat het telen makkelijker maakt. De EC is stabieler, waardoor corrigeren minder nodig is. Een hogere plantbelasting of wisselende weersomstandigheden zijn ook minder snel een probleem, omdat het gewas in balans is en dus tegen een stootje kan.

Bij een hoger zuurstofniveau is de opname van meststoffen ook beter. Laaguili: “Extra zuurstof dat vanuit de dagvoorraad het teeltsysteem ingaat, ziet een teler terug in zijn gewas. De plant kan namelijk beter de voedingsstoffen opnemen, waardoor het gewas vitaler wordt en beter groeit. Tevens stimuleert het de nuttige micro-organismen, zoals aerobe bacteriën, in het teeltmedium.” Hierdoor wordt het bodemvoedselweb sterker en de plantweerbaarheid groter.

Meer nieuws teelt en bemesting