Peter Boekestijn: ‘Kwaliteit slootwater wordt steeds beter’

Boekestijn EggPlants in De Lier teelt op 4,3 hectare aubergines in Grodan steenwol. De matten liggen los op de grond en niet op goten, al of niet hangend. “Door contact met de grond is de mattemperatuur gelijkmatiger, waardoor de groei meer generatief is”, zegt Peter Boekestijn. “Bovendien hebben we aan het eind van het teeltseizoen in de lage kas met 4,5 meter poothoogte nog voldoende ruimte voor een goede productie.”

Afvoer drainwater
Aan weerszijde van een rij steenwolmatten liggen aan de oppervlakte in de grond drainslangen in een zwart plastic goot voor de afvoer van het drainwater (zie foto 2). Het drainwater gaat via een centrale leiding naar een drainput. Daar vandaan wordt het naar de vuilwatersilo gepompt. Vervolgens gaat het door de UV-ontsmetter en wordt het opgeslagen in de schoonwatersilo, zodat het weer in de teelt is te gebruiken. Mede door het gebruik van vloeibare meststoffen zonder ballaststoffen kan Boekestijn gesloten telen, maar is geen nullozer.

Aan begin van teeltseizoen, na het voldruppelen en uitdraineren van de matten, gaat er 100 m3 drainwater door de zuiveringsinstallatie met een capaciteit van 18 m3 per dag naar de rioolbuffersilo (75 m3 inhoud). Deze silo wordt middels telemetrie, het centraal besturingssysteem in het Westland, afgevoerd naar het riool. Volgend seizoen gaat de aubergineteler bekijken of deze reststroom van water te beperken is middels een andere manier van uitdraineren en laten interen van de matten.

Bijmengen gietwater
De aubergineteler: “Wanneer er tijdens het teeltseizoen onvoldoende regen valt, zoals afgelopen zomer, dan gaan we als het regenwaterbassin van 6.000 kuub voor een derde leeg is, bijmengen met leidingwater. De leidingwateraansluiting geeft 125 kuub per dag. De totale gewasverdamping loopt op tot maximaal 250 kuub per dag.” Omdat bij langdurige droogte het regenwater dan toch snel op kan raken, wordt er in tweede instantie slootwater bijgemengd. Dat water gaat eerst door de UV-ontsmetter in de hoogte stand (lang verblijf) heen. Het slootwater is van goede kwaliteit met afgelopen zomer een EC-waarde van 0,8 mS/cm.

“In een jaar dat we veel water moeten bijmengen, zoals in 2018, zien we dat het natriumcijfer in een maand of drie oploopt naar zelfs 14 tot 15 mmol per liter. Dit is extreem hoog, maar aan het gewas of de vruchtkwaliteit was niets te zien. Op de piek hebben we wel besloten om begin augustus 200 kuub drainwater, dat in 2 weken door het zuiveringsapparaat ging, via de buffersilo naar het riool af te voeren. Daarmee halveerde het natriumcijfer naar 6 tot 7 mmol per liter”, vertelt Boekestijn. De teler geeft aan dat dit wel uitzonderingen zijn en hij het merendeel van de jaren niets extra’s hoeft te lozen. Inmiddels lopen er in diverse gewassen ook onderzoeken naar het telen met een hoger natriumcijfer.

Silo’s leegmaken en schoonspuiten
Naast een silo voor vuil en schoon drainwater is de derde silo belangrijk voor de ondernemer: “Deze is bedoeld voor de opslag van het spoelwater van zand- en fijnfilters, maar ook het condenswater van de kas. En in geval van watertekort ook leidingwater en/of ontsmet slootwater.” Daarnaast zijn er nog drie silo’s voor binnen opslag van gietwater.

Vanaf vier weken voor einde teelt worden de zes silo’s van ieder 135 m3 zoveel mogelijk leeg gemaakt. Bij de teeltwisseling blijft er nog 10 tot 15 procent in silo’s over. Deze restanten zijn in totaal ongeveer 150 m3, dat via de zuiveringsapparatuur naar riool wordt afgevoerd. Boekestijn: “Tijdens de teeltwisseling komt er door schoonspuiten glas en andere werkzaamheden ongeveer 200 m3 water in systeem terecht. Dit gaat naar de vuildrainsilo en via de waterzuiveraar naar het riool.”

De aubergineteler spuit ieder jaar alle silo’s schoon. Een nieuw seizoen starten met vuile silo’s vindt hij onacceptabel. “Het reinigen zorgt ervoor dat we een heel seizoen zonder problemen kunnen draaien. Dat water met slib gaat via aftapleidingen naar een ondergronds vat. Een hakselpomp zorgt ervoor dat het in rioolbuffersilo terecht komt. Een speciaal bedrijf zuigt deze silo leeg en voert het slib af.”

Zuiveringscollectief
De ondernemer is (ondanks dat hij een individuele zuiveringsinstallatie heeft) lid van een zuiveringscollectief, omdat hier ook wordt gekeken naar initiatieven voor goed gietwatervoorziening in het Westland. “Het zou mooi zijn als we over een paar jaar via het collectief ook natriumarm gietwater geleverd kunnen krijgen.” Hij heeft nog wel een punt van kritiek: “Als glastuinbouw leveren we schoon, gezuiverd water op het riool. Dat komt met het ongezuiverde water van de huishoudens bij de waterzuivering terecht, waar vanwege medicijnresten de gehele waterstroom opnieuw gezuiverd moet gaan worden. Na al onze inspanningen heb ik hier toch een vreemd gevoel bij!”

Meer nieuws drainwater