Eindrapport onderzoek: Nooit meer spuien

Het project Nooit meer spuien, welke plaatsvond binnen de koepel Glastuinbouw Waterproof, is afgerond. Het rapport is beschikbaar en te downloaden via de link onderaan dit artikel. In dit project is onder andere ervaring opgedaan met het langdurig recirculeren op een substraatloze teelt. In het bijzonder is er aandacht geschonken aan de ophoping van natrium en de reacties van het gewas daarop.

Het doel van dit werkparket binnen dit project was een nieuwe bemestingsmethodiek te ontwikkelen op een nieuw type teeltgoot zonder substraat. Hierdoor zou het mogelijk worden om:

  • een volledig gesloten water- en meststoffen kringloop in het bedrijf te verkrijgen;
  • een zeer sterke reductie te verkrijgen van (wat later gezien wordt als) afvalwater
  • het natriumgehalte verder op te laten lopen dan gangbaar in de tomatenteelt.

Uitvoering van het project
Het project is uitgevoerd door proeftuin Zwaagdijk met medewerking van Inno-Agro. Het onderzoek naar en de ontwikkeling van De Nieuwe Bemestingsmethodiek (DNB) heeft plaatsgevonden in de tomatenteelt op basis van een substraatloze teelt. In het onderzoek is ingezoomd op het effect van langdurige recirculatie op het gewas, waarbij natrium ophoping plaatsvindt.

Mogelijke voordelen substraatloze teelt
Substraatloze teelt biedt momentane sturingsmogelijkheden doordat er geen sprake meer is van een bufferwerking in het substraatvolume. Bemesting kan zeer precies aangepast worden aan de behoefte van de plant. Door een selectievere nutriëntengift wordt het mogelijk om gezondere gewassen te telen, die ook weerbaarder zijn tegen ziekten en plagen. Voor de kweker betekent dit meer productie en minder kosten voor gewasbeschermingsmiddelen.

Resultaten langdurige recirculatie
In het onderzoek is op de grens van teeltproblemen geteeld. Ondanks dat zijn er geen extreme gebreksverschijnselen of significant achterblijvende producties ontstaan. Uit de analyse van de watermonsters en met name van de plantsapanalyses is een duidelijk beeld ontstaan van reacties op hoge natriumgehaltes binnen een tomatenplant van het ras Brioso en dan met name qua meststof opname en verdeling.

Enkele belangrijke conclusies zijn:

  • Zolang calcium en magnesium voldoende worden aangeboden, heeft natrium geen negatief effect op de opname van deze elementen.
  • Het verwijderen van oud blad kan de afvoer van natrium beperken, doordat natrium wordt opgeslagen in met name het oude blad. Bij natrium ophoping is het advies oud blad langer aan de plant te laten hangen.
  • Er zijn aanwijzingen dat chloride en natrium in de vrucht mogelijk de afrijping van vruchten versnellen. 
  • Er zijn aanwijzingen dat natrium en chloride de smaak van vruchten positief beïnvloeden.

Meer nieuws drainwater