Doorontwikkeling lysimeter grondgebonden teelten

Beschrijving

De doelstelling van het project is het in de praktijk verder testen en verbeteren van het emissie management systeem dat ontwikkeld is in het KRW project Glastuinbouw Waterproof: grondgebonden.
De deelnemende telers uit het KRW project krijgen de gelegenheid om kennis en ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast worden ze individueel ondersteund. Er wordt op de bedrijven onderzoek en analyse van meetresultaten uitgevoerd. Deze kennis wordt gebruikt om doelen vast te stellen voor het watermanagement op de bedrijven. De kennis en ervaringen worden in gewasgerichte praktijknetwerken gedeeld met andere telers.

Resultaten

Zie de projecten 14286, 14343, en 13971

Projectnummer 14581
Startdatum 01-06-12
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €€ 157.004
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten registratie

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer