Nieuw rekenmodel zuiveringstechnieken beschikbaar

Via het inmiddels beschikbare model waterstromen kunt u de waterkundige situatie op uw bedrijf schetsen, waarmee het model de hoeveelheid lozingswater en de spreiding over het jaar berekent.

De Beslissingsondersteunende rekentool zuiveringstechniek maakt gebruik van input van toeleveranciers over kosten voor aanschaf, gebruik en onderhoud van de installaties en het model waterstromen van de business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research.

Lees het volledige artikel inclusief een downloadbare rekentool hier en ga aan de slag met het in kaart brengen van de waterstromen op uw bedrijf.

Meer nieuws registratie

Bezem door de middelenkast

In de provincies Gelderland, Noord-Holland en Limburg loopt van begin december 2017 tot en met maart 2018 een door CLM gecoördineerde zogenoemde...

Lees meer

Waterstromen in het bedrijf

Glastuinbouwbedrijven maken voor de teelt gebruik van verschillende soorten water, die op diverse plaatsen in het systeem komen. De biologische,...

Lees meer