Met waterfabriek voor clusters aan twee doelstellingen tegelijk voldoen

Om met clusters van bedrijven in 2021 aan de zuiveringsplicht én in 2027 aan de nulemissie te voldoen, ontwierp Alwin van Ruijven, milieuconsulent van AAB Nederland, een waterzuiveringssysteem waarin een gezamenlijke waterfabriek centraal staat. “Dit concept, dat we als AAB-mengregeling (zie download onderaan dit bericht) hebben vastgelegd, is een integrale oplossing, waarbij het cluster gelijk 2027-proof is. Telers hoeven na 2021 niet nog een keer te investeren in een zuiveringstechniek om de nulemissie voor meststoffen te halen”, zegt de consulent.

Vier waterkwaliteiten zuiveren
De waterfabriek kan vier waterkwaliteiten apart zuiveren: water van substraat- en grondteelten, van orchideeënteelt en overige teelten. Hiervoor worden twee zuiveringstechnieken gebruikt: oxidatie en UV. Van Ruijven: “De combinatie van deze technieken geeft een betere zuivering dan de wet voorschrijft. Om het water terug te leveren, willen we voldoen aan de eisen van telers. Zij nemen geen genoegen met 95% zuivering en willen die laatste 5% restanten van een andere teelt of bedrijf ook niet.”

Goed gietwater terugleveren
Het water wordt gezuiverd van restanten gewasbeschermingsmiddelen, ontsmet en de wortelexudaten vernietigd. Een module verwijdert selectief natrium. Bruikbare voedingsstoffen, zoals stikstof en fosfaat, worden niet uit het water verwijderd. De telers krijgen het gezuiverde water vervolgens teruggeleverd, dat ze opnieuw als gietwater met de gewenste voedingssamenstelling kunnen hergebruiken. Op het teeltbedrijf staan twee watersilo’s: een voor opvang van het eigen drainwater en een voor het water dat vanuit waterfabriek komt.

Acceptabel kostenplaatje
In de beoogde waterfabriek is heel veel te regelen. Allerlei kwaliteiten water moeten uit elkaar worden gehouden en het zuiveringsproces moet uiteenlopende voedingsschema’s verwerken. Hiervoor gaat Hogendoorn Growth Management de vereiste software met een acceptabel kostenplaatje ontwikkelen. “Gezamenlijk werken we het concept verder uit. Dat gaat nog wel even duren voordat het klaar allemaal is. En met het verkrijgen van de nodige vergunningen wordt het al gauw 2020 voordat we de waterfabriek gaan bouwen”, weet de consulent.

Zonder leidingen toch zuiveren
Het aanleggen van het leidingensysteem, een leiding voor het vuile water en een retourleiding voor het schone water, ziet Van Ruijven als de grootste bottleneck. “De kosten voor de aanleg van de aan- en afvoerleidingen kunnen voor telers bezwaarlijk zijn. Als ze dan niet meedoen in het cluster drukken de kosten van de waterfabriek wel extra op de deelnemende bedrijven. Een oplossing voor bedrijven die aan de buitenkant van een cluster of er zelfs buiten liggen, is om hun water met een tankwagen aan te leveren en eventueel gezuiverd terug te krijgen.”

Vier businessplannen ingediend
De consulent heeft het concept voorgelegd aan de Omgevingsdienst Haaglanden, die er positief op reageerde. Voor vier clusters met in totaal 110 bedrijven heeft hij een businessplan met dit concept ingediend bij het bevoegd gezag. 

Meer nieuws gietwater

Omgaan met natrium

Ophoping van natrium wordt vaak genoemd als oorzaak om drainwater niet meer te kunnen hergebruiken. Onderzoeker Erik van Os (Wageningen University &...

Lees meer