Webinar Waterkwaliteit Snel in Beeld

Datum donderdag 21 januari 2021
Tijd 15:30 t/m 16:45
Locatie Online
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

Door toenemend hergebruik van water is de behoefte aan informatie over de waterkwaliteit steeds groter om zo sneller in te grijpen. Momenteel worden watermonsters door de laboratoria geanalyseerd,  er is nog weinig bemonsteringstechnologie beschikbaar om ter plaatse zelf snel te kunnen meten. Binnen het onderzoek Waterkwaliteit Snel in Beeld* is een mobiele meetinstallatie met sensoren ontwikkeld en getoetst. Tijdens dit webinar, dat wordt geleid door Margreet Schoenmakers (programmamanager Water, Glastuinbouw Nederland), worden de resultaten van het onderzoek en de mogelijkheden van een dergelijke meetinstallatie op uw bedrijf toegelicht.

Met de meetinstallatie worden de parameters (chlorofyl, UV-fluorescentie, zuurstof, troebelheid, redox en geleidbaarheid) on-site en real-time gemeten om snel een beeld te krijgen van de waterkwaliteit (algen, organische stoffen, microbiologische activiteit, ionenbalans en effectiviteit reiniging). 

Sprekers

  • Ontwikkeling mobiele meetopstelling voor waterkwaliteit door André van der Wurff (Groen Agro Control)
  • Resultaten metingen microbiologie in de praktijk door Joep van den Broeke (KWR Watercycle Research Institute)
  • Werkwijze mobiele opstelling in de praktijk en toelichting software dasboard, waarin complexe samenhangen binnen metingen eenvoudig worden gevisualiseerd door Arie Draaijer (Sendot research) – d.v.m. een video

Aanmelden
Meld u aan via het aanmeldformulier. Aanmelden is verplicht en kan tot 21 januari, 10.00 uur.

Hoe gaat het in z'n werk?
Voor het volgen van het webinar heeft u alleen een goede internetverbinding en een telefoon/computer/tablet met geluid nodig. De dag van het webinar (begin van de middag) ontvangt u per e-mail nadere instructie en een link waarmee u het webinar kunt volgen. Zorg ervoor dat u tien minuten voordat het webinar start de inlogprocedure hebt uitgevoerd.

* Dit project is mede gefinancierd door Stichting Kennis in je Kas, Plantum, Stowa, Groen Agro Control en Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Agenda

Helaas, er zijn momenteel geen evenementen.