Bijeenkomst Tuinbouw Jongeren Nederland

Datum donderdag 19 oktober 2023
Tijd 15:00 t/m 19:00
Locatie Deliflor Hoogveld: Hogeweg 16, 5313 BA Nieuwaal
Einddatum voor het inschrijven is bereikt

De tweede jaarlijkse bijeenkomst van Tuinbouw Jongeren Nederland wordt gehouden op donderdag 19 oktober bij Deliflor Hoogveld in Nieuwaal (Bommelerwaard). Na energie vorig jaar, staat de bijeenkomst dit keer volledig in het teken van water.

Water is een belangrijk dossier dat op korte en langere termijn geen probleemdos-sier mag worden. Dat vraagt om bewustwording en om actie, zowel voor de beschikbaarheid van goed gietwater, als vanwege de kwaliteit van het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden. Diverse deskundige sprekers krijgen tijdens de bijeenkomst de opdracht om het waterverhaal van de glastuinbouw zo goed mogelijk over te brengen op de jonge generatie glastuinbouwondernemers en 
-specialisten.

Doelstelling van het bestuur van Tuinbouw Jongeren Nederland (onderdeel van Glastuinbouw Nederland) is om middels heldere verhalen, duidelijke cijfers en feiten het belang van het waterdossier nadrukkelijk op het netvlies van de aanwezige tuinbouwjongeren te krijgen. Wie heeft welke rol? Welke richtlijnen komen er op de sector af? Welke maatregelen moeten teeltbedrijven nu en in de toekomst nemen? 
De middag wordt geleid door presentator Mathieu Gremmen, specialist op het gebied van water en waterschap in het gebied Rivierenland.

Programma
15.00 uur Inloop
15.30 uur Opening door Rick van Schie (voorzitter Tuinbouw Jongeren Nederland)             
15.35 uur Welkomstwoord door gastbedrijf Deliflor

15.45 uur Water en beleid door Guus Meis (beleidsspecialist Water & Omgeving Glastuinbouw Nederland)
Guus schetst de actuele situatie op gebied van waterbeschikbaarheid van de glastuinbouw en de kwaliteit van het oppervlaktewater in teelt-gebieden. Hij maakt tevens een vergelijking met de situatie en de uitdagingen in andere Europese landen. Ook de relatie tussen waterkwaliteit en het middelenpakket van de glastuinbouw wordt besproken.

16.10 uur Discussieronde Water en beleid

16.20 uur Water en praktijk door Klaasjan Raat (Wateronderzoeksinstituut KWS)
Klaasjan geeft een toelichting van lopende projecten vanuit de glastuinbouw die moeten bijdragen aan verdere verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater in ons land. Daarbij wordt een beeld geschetst van de uitdagingen en projecten in teeltgebieden verspreid over het land, maar ook in regio’s waar meer solitaire teeltbedrijven zijn gevestigd.

16.40 uur Discussieronde Water en praktijk

16.50 uur Water en onderzoek door Manfred Wienhoven (Onderzoeksbureau Ecorys Nederland)
Manfred geeft een overzicht van de onderzoeksprojecten op gebied van waterkwaliteit. Aan de orde komt onder meer: voorkomen van lekkages op teeltbedrijven, belang van meer bewustwording en de gevlogen van (kleine) lekkages op de kwaliteit van het oppervlaktewater.

17.10 uur Discussieronde Water en onderzoek
17.20 uur Slotdiscussie 
17.30 uur Afsluiting door Rick van Schie
17.40 uur Netwerkborrel en buffet

Aanmelden
Deze bijeenkomst is voor alle tuinbouw jongeren tot 35 jaar die actief betrokken zijn bij de glastuinbouw, zowel teeltbedrijven als toeleveranciers. Meld je aan via het aanmeldformulier. Aanmelden kan tot maandag 16 oktober 17.00 uur, mits er nog plaats is.

Bij voldoende deelname vanuit het Westland rijdt er een bus naar de bijeenkomst. Graag bij aanmelding aangeven of je hier gebruik van wilt maken.

Annuleren
Ben je onverhoopt verhinderd, geef dit dan door via tuinbouwjongeren@glastuinbouwnederland.nl.

Beeldmateriaal
Er kunnen foto’s en video’s gemaakt worden ter terugblik of ter promotie van deze bijeenkomst. Als je daar bezwaar tegen hebt, geef dit dan vooraf door via info@glastuinbouwnederland.nl

Namens het bestuur van Tuinbouw Jongeren Nederland,

Rick van Schie (voorzitter)
Job Kaashoek
Koen Kreling
Nick Gommans
Pieter Ammerlaan
Teun Vereijken