Zuiveringsplicht

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water (let op: het WG is altijd leidend). Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater (indien gespoeld met drain- of bemest gietwater). Het stappenplan zuiveren lozingswater geeft inzicht in hoe u op uw bedrijf tot de juiste invulling van de zuiveringsplicht kan komen.

Waterstromen in beeld?

Om te kunnen voldoen aan de zuiveringsplicht moet u de waterstromen van uw bedrijf goed in beeld hebben. Alleen dan hebben de maatregelen het gewenste effect en weet u zeker dat u binnen de regels handelt. Er zijn diverse tools ontwikkeld om u hierbij te helpen. Bekijk om te beginnen eens het filmpje hiernaast. Ga aan de slag met de praktische tips en de KasWaterWeter of de Webtool Waterstromen. Voor het behoud van het middelenpakket is het van essentieel belang dat er geen restwater in het oppervlaktewater terechtkomt.

Zuiveringstechnieken

Meestal bestaat een zuiveringsinstallatie uit meerdere zuiveringstechnieken. Wageningen University & Research, business unit Glastuinbouw stelde een overzicht samen van verschillende zuiveringstechnieken met de leveranciers. Daarnaast ontwikkelden zij, samen met KWR, een rekentool om u een indicatie te geven van de kosten voor het installeren van een zuiveringsinstallatie voor uw specifieke situatie, zonder bij iedere toeleverancier een offerte op te hoeven vragen. De weergegeven kosten zijn een indicatie, hier kunnen geen rechten aan ontleend worden.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw werkt aan duidelijkheid rondom de wettelijke vereisten waaraan de technische installaties moeten voldoen. Installatiebedrijven kunnen hun technische apparatuur laten beoordelen via een protocol; bekijk hier de werkwijze. Hier vindt u ook de lijst met de installaties die aan de eisen voldoen.

Margreet Schoenmakers (LTO Glaskracht Nederland) bezoekt diverse telers die voor diverse zuiveringstechnieken hebben gekozen, bekijk hier de reeks.

Collectieve zuivering

Zuiveringscollectieven hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. Zowel op het gebied van exploitatiekosten als op storingsgevoeligheid biedt een collectieve oplossing voordelen. Voor een collectief moet samenwerking worden gezocht met nabijgelegen bedrijven en bevoegd gezag in de regio.

Bekijk hier de lijst met contactpersonen van de waterschappen. Zij zijn gevraagd een coördinerende rol te vervullen en contact over dit onderwerp te houden met de gemeenten (m.b.t. riolering en ruimte) en de omgevingsdienst(en) (vanwege milieu-gerelateerde zaken) en de gemeenten in het gebied.

Lees hier meer over de collectieve zuivering.

In de praktijk

Glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater en hebben daarbij de mogelijkheid om een collectieve oplossing toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn:

DuurSaam Glashelder
Overheden, betrokken sectoren, organisaties en kennisinstituten werken samen aan de ambitie voor voldoende chemisch schoon en ecologisch gezond water voor duurzaam gebruik. LTO Glaskracht Nederland is daarom samen met de waterschappen Hunze en Aa’s, en Vechtstromen, de provincies Drenthe en Groningen en de gemeenten Emmen, Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren het 'Maatregelprogramma DuurSaam Glashelder' gestart. Meer informatie.

AquaReUse
AquaReUse is een concept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven gebruiken het gezuiverde water vervolgens als gietwater. Meer informatie.   

Nieuw Prinsenland
Op Nieuw Prinsenland is een waterzuivering voor het leveren van aanvullend gietwater aan de glastuinbouwondernemers gerealiseerd. Met deze installatie wordt proceswater van de suikerfabriek omgezet naar gietwater voor de glastuinbouwbedrijven in dit gebied. Meer informatie.

Glas Zuiver Water
Binnen het project Glas Zuiver Water (Klazienaveen) wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiënt, collectief en kosteneffectief kan worden gezuiverd. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. De schimmels halen de resten gewasbeschermingsmiddelen uit het water en de helofyten de nutriënten. Meer informatie.

Nieuws zuiveringsplicht

Drie mobiele waterzuiveraars

De hoeveelheid lozingswater varieert en is afhankelijk van de teelt, waterstrategie en kwaliteit van het gietwater. Uit onderzoek van Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw blijkt dat ongeveer 65% van de bedrijven...

Lees meer

Eerste bedrijfsscans DuurSaam Glashelder verricht

Al drie glastuinbouwbedrijven hebben gebruik gemaakt van de kosteloze bedrijfsscans die als onderdeel van Duursaam Glashelder in de regio Drenthe en Groningen worden aangeboden. Polman, Smitkwekerijen en Drenthe Flowers beten het spits af....

Lees meer
Meer Nieuws zuiveringsplicht