Zuiveringsplicht

Per 1 januari 2018 geldt een verplichte zuivering van restwaterstromen. Zuiveringsinstallaties moeten dan de gewasbeschermingsmiddelen met minimaal 95% verwijderen uit het te lozen water. Het betreft drainwater bij substraatteelt, drainagewater bij grondgebonden teelt en filterspoelwater.

Waterstromen in beeld?

De zuiveringsplicht heeft alleen het gewenste effect als de waterstromen goed in beeld zijn. Ga aan de slag met de praktische tips en de KasWaterWeter en zorg dat er geen restwater in het oppervlaktewater terechtkomt.  

Zuiveringstechnieken

Meestal bestaat een zuiveringsinstallatie uit meerdere zuiveringstechnieken. Wageningen UR Glastuinbouw stelde een overzicht samen van verschillende zuiveringstechnieken met de leveranciers.

De Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw werkt aan duidelijkheid rondom de wettelijke vereisten waaraan de technische installaties moeten voldoen. Installatiebedrijven kunnen hun technische apparatuur laten beoordelen via een protocol; bekijk hier de werkwijze. Hier vindt u ook de lijst met de installaties die aan de eisen voldoen.

Collectieve zuivering

Zuiveringscollectieven hebben, onder voorwaarden, de mogelijkheid om uitstel te krijgen tot uiterlijk 1 januari 2021. Zowel op het gebied van exploitatiekosten als op storingsgevoeligheid biedt een collectieve oplossing voordelen. Voor een collectief moet samenwerking worden gezocht met nabijgelegen bedrijven en bevoegd gezag in de regio.

Bekijk hier de lijst met contactpersonen van de waterschappen. Zij zijn gevraagd een coƶrdinerende rol te vervullen en contact over dit onderwerp te houden met de gemeenten (m.b.t. riolering en ruimte) en de omgevingsdienst(en) (vanwege milieu-gerelateerde zaken) en de gemeenten in het gebied.

Lees hier meer over de collectieve zuivering.

In de praktijk

Glastuinbouwbedrijven hebben een individuele zuiveringsplicht van hun restwater en hebben daarbij de mogelijkheid om een collectieve oplossing toe te passen. Voorbeelden hiervan zijn:

AquaReUse
AquaReUse is een concept waarbij het afvalwater van een cluster glastuinbouwbedrijven in Bleiswijk wordt gezuiverd. Dezelfde bedrijven gebruiken het gezuiverde water vervolgens als gietwater. Meer informatie.   

Nieuw Prinsenland
Op Nieuw Prinsenland is een waterzuivering voor het leveren van aanvullend gietwater aan de glastuinbouwondernemers gerealiseerd. Met deze installatie wordt proceswater van de suikerfabriek omgezet naar gietwater voor de glastuinbouwbedrijven in dit gebied. Meer informatie.

Glas Zuiver Water
Binnen het project Glas Zuiver Water (Klazienaveen) wordt onderzocht of afvalwater afkomstig uit de glastuinbouw op biologische wijze efficiĆ«nt, collectief en kosteneffectief kan worden gezuiverd. De biologische zuivering vindt plaats door schimmels en helofyten. De schimmels halen de resten gewasbeschermingsmiddelen uit het water en de helofyten de nutriĆ«nten. Meer informatie.

Nieuws zuiveringsplicht

Meer Nieuws zuiveringsplicht