Zuiveringscollectief AWZI Nieuwe Waterweg zet stappen vooruit: eerste tranche aanmeldingen aanleiding om door te gaan

Sinds 1 juni 2017 kunnen telers in het verzorgingsgebied van de AWZI Nieuwe Waterweg (AWZI-NW) zich aanmelden voor deelname aan de centrale collectieve waterzuivering. Op basis van de eerste tranche aanmeldingen hebben het projectteam van LTO Glaskracht en het Hoogheemraadschap van Delfland besloten dat nadere uitwerking zinvol is.

Er is nu inzicht voor de tuinders in het AWZI-NW gebied welke oplossingsrichtingen (met bijbehorende voorwaarden) er zijn voor de naderende zuiveringsplicht. Daarom is nu het moment van keuzes maken aangebroken. De zuiveringsplicht gaat al over vijf maanden gelden. De afgelopen periode hebben al veel ondernemers de situatie en de cijfers voor het eigen bedrijf op een rij gezet en een afweging gemaakt. Voor een grote groep ondernemers is de centrale oplossing van de AWZI-NW als voorkeursoplossing naar voren gekomen.

De voorlopige cijfers geven voldoende aanleiding om vervolgstappen uit te werken voor het centrale collectief. Belangrijke drijfveer daarbij is de overtuiging van zowel deelnemende ondernemers, LTO Glaskracht als van HH Delfland dat de lokale waterkwaliteit enkel zal verbeteren als er goed samengewerkt wordt. Dit is terug te zien in het positieve antwoord van aanmelders op de vraag of zij met het Hoogheemraadschap samen willen werken om de lokale waterkwaliteit goed te krijgen en te houden.

Uitstel via maatwerk
Een belangrijke vervolgstap is dat deelnemende tuinders zekerheid krijgen over het uitstel via maatwerk. Daarnaast dient uitgewerkt te worden hoe de eigen waterstromen in het bedrijf lopen en dat het lozen op het riool geborgd is.

Ondernemers in het gebied die nog niet aangemeld zijn voor het collectief AWZI-NW, maar alsnog willen deelnemen, kunnen zich nu nog aanmelden. Dit doen ze via het aanmeldformulier. Er zijn ook bedrijven die niet zijn aangemeld bij het centrale collectief AWZI-NW of een eigen (decentrale) collectief. Zij moeten per 1 januari 2018 in bezit zijn van een eigen zuiveringsinstallatie, een mobiele oplossing geregeld hebben of de nul-lozing aantoonbaar hebben gemaakt.

Het basisprincipe van de AWZI-NW is dat de ondernemer verantwoordelijk is voor zijn eigen bedrijfswaterstromen en het volledig lozen op het riool. Delfland ontzorgt de tuinders met de centrale zuivering. Alleen op deze manier zorgt de centrale oplossing voor een bijdrage aan de lokale waterkwaliteit. Het is de beste oplossing voor het totale milieurendement via het bestaande afvalwatersysteem in het gebied.

Meer informatie vindt u in de informatiesheet.

Meer nieuws wetgeving