Waterspecialist Guus Meis: ‘Respect voor ondernemerschap in Nederland’

‘Veranderingen zijn van alle tijden’ en ‘Stilstand is achteruitgang’. “Deze uitdrukkingen zijn niet voor niets ontstaan en hadden voor mij altijd een positieve ondertoon. De laatste jaren merk ik echter dat in Nederland het respect voor het ondernemerschap afneemt en die verandering verontrust me.” Dat zegt Guus Meis, beleidsspecialist Water & Omgeving bij Glastuinbouw Nederland, deze week in een column in huis-aan-huiskrant Het Hele Westland.

“Met ondernemerschap bedoel ik vooral wat we tegenwoordig de maakindustrie noemen. Bedrijfstakken die de afgelopen decennia in belangrijke mate hebben bijgedragen aan wat Nederland geworden is. Nederland is in de loop van de tijd sterk veranderd. Door na de Tweede Wereldoorlog hard te werken kreeg de bevolking het beter, maar het milieu leed eronder. Eind jaren zeventig was het levensgevaarlijk om in de grachten van steden te zwemmen en ook het oppervlaktewater in glastuinbouwgebieden was er slecht aan toe.
In de jaren tachtig groeide het besef dat het anders moest en ondernemers pakten die handschoen op, deels vrijwillig en deels onder druk van milieuwetgeving.”

En het werkte. Sinds die tijd is de kwaliteit van het oppervlaktewater in heel Nederland flink verbeterd en de gewasbescherming is veel groener geworden om maar een paar dingen te noemen.

“Tegelijkertijd groeide de kloof tussen bevolking en bedrijven en werd de economie een wereldeconomie. Waarom in eigen land produceren wat je goedkoper kan importeren? Dat de milieu-impact van productie in het buitenland vaak groter is, lijkt niet belangrijk. Nederland moet blijkbaar schoner, ongeacht de kosten en de effecten in het buitenland. Ondanks deze ontwikkeling blijven Nederlandse glastuinbouwondernemers geloven in hun ondernemerschap. Glastuinbouw Nederland ondersteunt dat onder andere door de toekomst van de glastuinbouw te schetsen in de brochure ‘Gaan met die circulaire kas!’. De ondertitel is Samen gezonder en gelukkiger. Een poging om de maatschappij te laten beseffen welke mooie en gezonde producten hier gemaakt worden en dat de ondernemers blijven werken aan het verbeteren van hun bedrijfsvoering. De uitdagingen zijn talrijker dan ooit, maar ook het aantal oplossingsrichtingen neemt toe. De juiste keuzes maken is het vakmanschap van de ondernemer. In deze turbulente tijd verdient het ondernemerschap in Nederland meer respect dan ooit.”

Meer nieuws wetgeving