Voorkom legionella bij natte koeltorens

Natte koeltorens komen ook in de glastuinbouw voor als onderdeel van de koelinstallaties die worden gebruikt voor het afvoeren van overtollige warmte. De warmte wordt door middel van het vernevelen van water in een open constructie afgevoerd. Natte koeltorens staan bekend als een belangrijke besmettingsbron van legionella. Het is belangrijk dat te voorkomen.

Tijdens het koelen verspreidt het vernevelde water zich als een lichte mist. Via deze nevel kunnen legionellabacteriën eenvoudig in de lucht terechtkomen. Mensen kunnen besmet worden door de lucht in te ademen. Besmetting met legionella kan leiden tot een legionella-longontsteking. Dit wordt ook wel de veteranenziekte genoemd. Deze ernstige vorm van longontsteking kan blijvende effecten hebben op de gezondheid. Het is daarom belangrijk legionellabesmettingen via natte koeltorens te voorkomen.

Controles in logboek
Voor bedrijven met een natte koeltoren geldt een aantal wettelijk verplichte regels. Deze regels zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer (paragraaf 3.2.5) en de Activiteitenregeling milieubeheer (paragraaf 3.2.5). Bedrijven moeten hun natte koeltoren bijvoorbeeld melden bij het bevoegd gezag. Zo weet het bevoegd gezag waar in de regio natte koeltorens staan. Dat is van groot belang wanneer er een legionella-uitbraak is. Verder moeten bedrijven hun natte koeltoren goed onderhouden en het aantal legionellabacteriën in de koeltoren regelmatig laten controleren. De controles moeten worden bijgehouden in een logboek. Minstens zo belangrijk is dat bedrijven een legionellabeheersplan moeten opstellen en dit ook naleven. Een goed beheersplan is cruciaal om een legionella-uitbraak snel onder controle te brengen.

Legionellabeheersplan
In het kader van legionella in natte koeltorens controleert de omgevingsdienst of bedrijven de risico’s van hun activiteiten voor de omgeving voorkomen, of zoveel mogelijk beperken. Bij een bedrijf met een natte koeltoren worden de risico’s op een legionellabesmetting voorkomen door het opstellen van een compleet legionellabeheersplan en een risicoanalyse. Omgevingsdiensten controleren of het bedrijf zo’n plan heeft en de risico’s goed in beeld heeft. Ook wordt er in het logboek gekeken hoe vaak het bedrijf de koeltoren laat schoonmaken, maar vooral ook wanneer dat gebeurt. Koeltorens worden namelijk niet altijd gebruikt. Neemt het bedrijf de koeltoren na een periode weer in gebruik, dan is het van groot belang dat de koeltoren eerst wordt schoongemaakt.

Bezoek omgevingsdienst
Vanwege het risico op legionella besteden omgevingsdiensten relatief veel aandacht aan natte koeltorens. Naast reguliere bedrijfscontroles, gebeurt de opsporing via luchtfoto’s en satellietbeelden. Telers die een natte koeltoren hebben staan, kunnen in deze warme periode een bezoek van de omgevingsdienst verwachten.
(Foto: DCMR Rijnmond)

Meer nieuws wetgeving