Polder van Berkel onder de loep volgens methode gebiedsgerichte aanpak

De polder van Berkel is het vijftiende glastuinbouwgebied waar Delfland samen met de ondernemers, Milieudienst Rijnmond (DCMR), gemeente Lansingerland en Glastuinbouw Nederland aan de slag gaat met het verbeteren van de waterkwaliteit volgens de beproefde methode van de gebiedsgerichte aanpak.

In glastuinbouwgebieden worden nog altijd stoffen gemeten in het oppervlaktewater die slecht zijn voor de kwaliteit van het water in sloten, vaarten en (zwem)plassen in ons gebied. Daarom heeft Delfland de gebiedsgerichte aanpak in het leven geroepen.
Schoon en gezond water in sloten, plassen en vaarten, zonder kroos en blauwalgen, dat is waar Delfland, Glastuinbouw Nederland en de gemeente Lansingerland naar streven. Dat is een uitdaging, want er zijn veel verschillende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van het water. In glastuinbouwgebieden zijn dat gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen die vanuit de kassen in het water komen. Als het goed is, zijn alle kassen aangesloten op het riool. Lozingen en lekkages op het oppervlaktewater zouden dus niet meer moeten voorkomen.

Groot belang
Hoogheemraad Marcel Belt: “Toch meten wij nog steeds overschrijdingen van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater. De waterkwaliteit in de glastuinbouwgebieden in ons gebied is de afgelopen jaren vooruitgegaan, maar om de doelstellingen te halen, moet de branche nog flink aan de bak. De gebiedsgerichte aanpak is zo’n mooi instrument omdat wij samen de knelpunten opsporen, doornemen en oplossen. Dat doen we samen met genoemde partijen en met de omgevingsdienst.”
Delfland gaat samen met Glastuinbouw Nederland, gemeente Lansingerland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR) aan de slag om de waterkwaliteit te verbeteren. “Wij sporen gericht lozingen en zogenaamde lekstromen op. En natuurlijk met de ondernemers, want ook zij hebben een groot belang bij schoon en gezond water in hun leefomgeving. Maar het is ook belangrijk voor het imago van de branche en om te voorkomen dat steeds meer gewasbeschermingsmiddelen worden verboden. In de aangrenzende polder van Bleiswijk vindt de gebiedsgerichte aanpak plaats vanuit het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Informatieavond
In de polder van Berkel houdt Delfland het water de komende periode 24 uur per dag 7 dagen per week in de gaten met een fijnmazig meetnet. Ook worden extra bezoeken gebracht aan glastuinbouwbedrijven en worden de tuinders geïnformeerd over de metingen. In andere polders heeft dit goede resultaten opgeleverd: schoner water en meer waterbewuste ondernemers.
De ondernemers van de polder van Berkel zijn uitgenodigd voor een informatieavond op woensdag 4 september. Voor meer informatie zie ook: www.hhdelfland.nl/gebiedsgerichte-aanpak

Meer nieuws wetgeving