Hoogheemraadschap Delfland bestraft lozing vanuit glastuinbouw

Tijdens controlebezoeken komen de toezichthouders van Delfland nog wel eens situaties tegen die in strijd zijn met de wetgeving. Zo hebben de handhavers een lozing op oppervlaktewater geconstateerd vanuit de glastuinbouw.

Het hoogheemraadschap geeft in haar publicatie aan dat ze strafrechtelijk tegen deze overtreding gaan optreden. Dit betekent dat er een proces-verbaal en boete volgt.

Als de constatering klopt, vindt LTO Glaskracht Nederland het terecht dat het Hoogheemraadschap strafrechtelijk optreedt. Dat een goede kwaliteit van oppervlaktewater essentieel is voor het imago van de sector en behoud van het middelenpakket, is inmiddels uitgebreid gecommuniceerd en kan voor elke ondernemer bekend zijn.

Ondernemers die al maatregelen hebben genomen ten behoeve van de zuiveringsplicht geven steeds vaker aan bij LTO Glaskracht Nederland aan dat handhaving essentieel is om de ondernemers aan te pakken die nog niets gedaan hebben of onterecht in oppervlaktewater lozen.

Meer nieuws wetgeving

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater...

Lees meer