Handhaving zuiveringsplicht goed op gang

Vanaf 1 januari dit jaar geldt de zuiveringsplicht voor de glastuinbouw. De handhaving daarvan is inmiddels goed op gang gekomen. Verschillende waterschappen en Omgevingsdiensten hebben de telers al schriftelijk geïnformeerd. De omgevingsdienst Haaglanden is de grootste 'glastuinbouw-omgevingsdienst' en heeft recent de bedrijven ook geïnformeerd over de uit te voeren controles.

Om te voldoen aan de zuiveringsplicht zijn er vier mogelijkheden:

  1. Niet lozen: aantoonbaar te maken door het volgen van de Aanpak Nul-lozing.
  2. Mobiel zuiveren: deze optie is zinvol als er relatief weinig water wordt geloosd. Door een contract met een bedrijf voor mobiele zuivering aan te gaan kunt u eenvoudig aantonen dat het geregeld is.
  3. Individueel zuiveren: er moet minimaal een opdrachtbevestiging zijn van de aanschaf van een BZG-goedgekeurde zuiveringsinstallatie, waarbij een tussenoplossing vereist als de ingebruikname van de goedgekeurde zuiveringsinstallatie een lange leveringstijd heeft. Een mobiele zuivering kan dan als tussenoplossing gelden.
  4. Collectief zuiveren: nog niet alle collectieven hebben een maatwerkbesluit verleend gekregen, maar vaak is de omgevingsdienst al op de hoogte van uw deelname aan een collectief.

Als u nog niets geregeld hebt, is het zaak om direct in actie te komen. U moet daartoe inzicht hebben in uw waterstromen en één van de vier bovengenoemde opties regelen. Let op dat er voor individuele zuiveringsapparatuur een flinke wachttijd kan zijn voordat de installatie geplaatst kan worden. Bij sommige collectieve zuiveringen, zoals het collectief AWZI Nieuwe Waterweg in het Westland, is het nog mogelijk om aan te sluiten.

Meer nieuws wetgeving

Aantonen nullozing

Wanneer het lukt om emissieloos te telen en u geen drainwater (voedingswater met restanten gewasbeschermingsmiddelen) meer loost op oppervlaktewater...

Lees meer