Forse investering innovatieprojecten MKB Zuid-Holland

Er komt €1,5 miljoen beschikbaar via een regionale variant van de Innovatie Prestatie Contracten (IPC): IPC-Zuid-Holland. Het IPC is een landelijke regeling van het ministerie die gezamenlijke innovatieprojecten van tien tot twintig bedrijven ondersteunt.

Voor het eerst wordt deze regeling nu toegespitst op de kracht en ambities van een regio. Zuid-Hollandse MKB’ers die gezamenlijk een innovatieproject willen starten kunnen daarvoor vanaf september subsidie aanvragen via de website van RVO.

Sensortechnologie, big data en robotisering
IPC-Zuid-Holland richt zich specifiek op projecten die bijdragen aan de transitie naar de Next Economy. MKB-ondernemers die zich bezighouden met onder andere robotisering, big data en sensortechnologie kunnen een aanvraag doen. Daarnaast helpt de regeling het MKB om beter aan te sluiten op de fieldlabs in Zuid-Holland, zoals Green Village, de Duurzaamheidsfabriek en het Dutch Optics Centre; praktijkomgevingen waar bedrijven en kennisinstellingen nieuwe technologieën in praktijksituaties kunnen ontwikkelen, testen en demonstreren. 

Meer nieuws wetgeving