Duidelijkheid over verwijderen van krijt van het kasdek

De stuurgroep van het Platform Duurzame Glastuinbouw heeft de “Handreiking aanbrengen en verwijderen van schermmiddelen” vastgesteld. Hiermee komt er meer duidelijkheid over wat van u verwacht wordt om visuele verontreiniging van het oppervlaktewater te voorkomen bij het reinigen van het kasdek.

De voorschriften voor het lozen van afvalwater afkomstig van het reinigen van de buitenkant van de kas staan in artikel 3.62 van het Activiteitenbesluit. Het water mag niet in een vuilwaterriool worden geloosd, maar wel op een andere manier en bij het lozen in een oppervlaktewaterlichaam mag geen visuele verontreiniging plaatsvinden.

Het laatste deel van het artikel met betrekking tot de visuele verontreiniging, leverde in de praktijk veel vragen en discussies op. In de vorige versie van dit artikel stond nog dat de lozing geen onaanvaardbare visuele verontreiniging mocht veroorzaken en dat leek meer ruimte te geven. De toevoeging “onaanvaardbaar” is op advies van de juristen van het ministerie verwijderd, omdat volgens hen het woord verontreiniging automatisch betekent dat het onaanvaardbaar is. Enige wit-verkleuring van de sloot is een visueel effect en niet direct een verontreiniging. Die juridische uitleg maakte het er niet makkelijker op. Daarnaast is er ook nog de zorgplicht waar een toezichthouder op kan terugvallen en daarmee was de verwarring compleet.

Met de opgestelde handreiking is geprobeerd om duidelijk te maken welke stappen ondernomen kunnen worden om het visuele effect (de wit-verkleuring) in het oppervlaktewater te beperken. Als alle stappen uit de handreiking gevolgd zijn en desondanks is er wit-verkleuring van het oppervlaktewater, dan bent u als ondernemer niet in overtreding.

Meer nieuws wetgeving