Deskundigenbijeenkomst over geborgde zetels in waterschapsbestuur

In de Tweede Kamer is lang gedebatteerd over het wetsvoorstel van Laura Bromet (GroenLinks) en Tjeerd de Groot (D66) om alle geborgde zetels in het waterschapsbestuur af te schaffen, omdat die ondemocratisch zouden zijn. Uiteindelijk is het wetsvoorstel met een flinke wijziging aangenomen in de Tweede Kamer en ligt nu voor bij de Eerste Kamer.

Volgens het aangepaste voorstel worden niet alle geborgde zetels opgeheven, maar alleen de geborgde zetels van de categorie Bedrijven (waar glastuinbouw ook onder valt). Daarnaast wordt de eis geschrapt dat tenminste één lid van het dagelijks bestuur houder is van een geborgde zetel. Voor overblijvende geborgde zetels wordt een vaste verdeling geïntroduceerd van twee zetels voor Natuur (ten opzichte van één zetel nu) en twee zetels voor Landbouw.
De Eerste Kamer heeft nu aangegeven dat ze een deskundigenbijeenkomst wil beleggen voordat wordt besloten over het wetsvoorstel over de geborgde zetels. Die deskundigenbijeenkomst vindt plaats tussen 13 en 27 september 2022.

Selectieprocedure
Dat betekent dat de Eerste Kamer op zijn vroegst pas dit najaar besluit over het wetsvoorstel, terwijl de voorbereidingen voor de waterschapsverkiezingen al volop bezig. Dat geldt ook voor de geborgde zetels van Bedrijven, want geborgde zetels worden wel ondemocratisch genoemd, maar er vindt een uitgebreide selectieprocedure plaats via de Kamer van Koophandel om tot de juiste kandidaten te komen. Eind dit jaar het wetsvoorstel in laten gaan, betekent dat al het werk voor de geborgde zetels van Bedrijven voor niets is geweest en de categorie Natuur op zoek moet naar extra bestuurders. Met name voor de categorie Bedrijven is het wel zo netjes om het wetsvoorstel (als het wordt aangenomen) pas in te laten gaan na de komende verkiezingen.

Meer nieuws wetgeving