Ozon breekt gewasbeschermingsmiddelen in labproeven goed af

Tijs Kierkels

Glastuinbouw Nederland heeft namens een groep Westlandse ondernemers het Hoogheemraadschap van Delfland gevraagd om voor hen de verplichte zuivering van afvalwater uit te voeren. De eerste proeven om daarbij ozon in te zetten zijn veelbelovend.

De zuivering van afvalwater is verplicht sinds begin 2018. Collectieven van tuinbouwbedrijven konden op basis van maatwerk de tijd krijgen tot begin volgend jaar om de zuivering te realiseren. “Wij zijn een logische partner voor zulke collectieven: zuiveren van afvalwater is immers een van onze belangrijkste taken”, zegt Erik Bongaards van Delfland. De afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) Nieuwe Waterweg ligt het gunstigste ten opzichte van de bedrijven. “Op het moment werken we in opdracht van Glastuinbouw Nederland aan een voorstel om bij deze AWZI ozon in te zetten om het water te zuiveren van de bedrijven die zich bij het collectief willen aansluiten”, vertelt hij.

Sterk oxiderend
Ozon (O3) is een sterk oxiderende zuurstofverbinding. Het wordt al gebruikt om drinkwater te ontsmetten. De vraag is of de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen voldoende is. “In het lab van KWR werkt het verwijderen van gewasbeschermingsmiddelen met ozon zeer goed. Het bindt aan microverontreinigingen en laat die uit elkaar vallen”, zegt Bongaards.
“De behandeling betekent voor ons wel een extra zuiveringsstap in de AWZI. Eerst maken we het water schoon op de gebruikelijke biologische manier; daarna volgt de extra behandeling. Daarvoor moeten we een nieuwe installatie bouwen”, vertelt hij.

Medicijnen
Hij is optimistisch over de perspectieven, mede op grond van ervaringen in Duitsland en Zwitserland. “Daar wordt al meer afvalwater gezuiverd met soortgelijke ozontechnieken. Het breekt niet alleen gewasbeschermingsmiddelen af, maar ook medicijnen uit het rioolwater. Dat is natuurlijk heel interessant. Want ook in Nederland zijn medicijnresten en andere zogenaamde microverontreinigingen in het afvalwater een probleem. Hiermee kunnen we meerdere problemen tegelijk oplossen.”

Meer nieuws zuiveringsplicht