Gemeente Zaltbommel omarmt collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard

Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard

Betrokken partijen in het project Waterkwaliteit Glastuinbouw Bommelerwaard zijn verheugd dat de gemeenteraad van Zaltbommel op 20 april heeft ingestemd met de kredietverlening voor de aanleg van de collectieve tuinbouwriolering Bommelerwaard. Dit systeem maakt het mogelijk dat het afvalwater van de glastuinbouwbedrijven collectief wordt verzameld én gezuiverd. Na zuivering is het afvalwater vrij van gewasbeschermingsmiddelen en nutriënten. Hiermee voldoen de ruim 92 ondernemers aan de zuiveringsplicht, die in 2018 in werking treedt. Bovendien draagt dit systeem bij aan het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in de Bommelerwaard.

De gemeente Zaltbommel heeft nu het voortouw genomen om de aanleg en voorfinanciering van de tuinbouwriolering te faciliteren. Provincie Gelderland dekt grotendeels het risico. Waterschap Rivierenland neemt de zuivering voor haar rekening. De aangesloten glastuinbouwondernemers betalen de totale kosten via een aansluittarief en jaarlijkse heffing binnen twaalf jaar terug.

“Het besluit draagt bij aan het waarborgen van de waterkwaliteit in de Afgedamde Maas”, aldus Co van Dongen, omgevingsmanager bij drinkwaterbedrijf Dunea en voorzitter werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard. “Met dit positieve gemeentelijke besluit wordt invulling gegeven aan alle gezamenlijke inspanningen van betrokken partijen in het project Waterkwaliteit Bommelerwaard, en daar zijn we bijzonder trots op. Volgens Teun Biemond, directeur Projectbureau Herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard (PHTB), draagt dit ook bij om een betere leefomgeving voor de inwoners van de Bommelerwaard te creëren.”

Het project Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard is een belangrijk project in de herstructurering Tuinbouw Bommelerwaard. Deze herstructurering wordt zo duurzaam mogelijk uitgevoerd door het PHTB in opdracht van provincie, gemeenten en waterschap. In 2012 is PHTB dit project gestart en heeft daarbij de samenwerking gezocht met de tuinbouwsector en drinkwaterbedrijf Dunea.

Lees hier het interview met chrysantenteler David van Tuijl en Daan van Empel (LTO Glaskracht Nederland) wat 8 april in Nieuwe Oogst hierover is verschenen.

Meer nieuws zuiveringsplicht