David van Tuijl: ‘Benieuwd naar de kosten aanleg tuinbouwriool’

Harry Stijger

Linflowers in Brakel teelt op drie locaties van in totaal 15 hectare jaarrond troschrysanten. De chrysanten worden belicht met 135 µmol/m2; op één locatie met hybridebelichting, een combinatie van Son-T en led. Om te voldoen aan de zuiveringsplicht neemt het chrysantenbedrijf deel aan het collectief Tuinbouwriolering Bommelerwaard. Chrysantenteler David van Tuijl vertegenwoordigt de tuinbouw in de stuurgroep en zit in de werkgroep Waterkwaliteit Tuinbouw Bommelerwaard.

Hergebruik drainagewater
Voor de teelt gebruikt de ondernemer regenwater, wat hij opvangt in bassins. Op de nieuwe locatie beschikt hij over een opvang van 3.000 m3/ha en op de oude locatie van 1.200 m3/ha. Het drainagewater wordt gebufferd in een drainsilo en zonder ontsmetting hergebruikt. “Alleen vanwege bicarbonaat zuren we het drainagewater aan en versnijden het met het voedingswater voor de teelt”, zegt Van Tuijl.

Op jaarbasis wordt 80% van het drainagewater hergebruikt in de teelt en 20% op het oppervlaktewater geloosd. “Nu mag dat nog, want we hebben als collectief een ontheffing tot het eind van dit jaar. We zijn bezig met de aanleg van een apart tuinbouwriool voor de afvoer van bedrijfsafvalwater naar een nieuw te bouwen zuiveringsinstallatie. Pas als het riool is aangelegd, zijn we als teeltbedrijf gesloten.”

Aanbestedingsprocedure loopt
De 92 ondernemers die bij het collectief Tuinbouwriolering Bommelerwaard zijn aangesloten, hoeven door de ontheffing nog niet te voldoen aan de zuiveringsplicht. Wanneer het tuinbouwriool is aangelegd voldoen de ondernemers niet alleen aan de individuele zuiveringsplicht, maar ook aan de nulemissie voor meststoffen van 2027.

“Sinds begin mei loopt bij de gemeente de openbare inschrijving voor de aanbesteding van de aanleg van de speciale tuinbouwriolering in de Bommelerwaard. Als we begin juni de offertes in handen hebben, weten we pas wat de collectieve tuinbouwriolering ons gaat kosten”, meldt de chrysantenteler.

Achter op schema
De gemeente Zaltbommel schiet de aanleg van het buizenstelsel voor, maar de tuinders betalen het systeem uiteindelijk via de rioolheffing weer terug. Waterschap Rivierenland bouwt de zuiveringsinstallatie. De totale kosten bedragen 6 miljoen euro, waarvan 1,7 miljoen euro aan Europese subsidie.

Van Tuijl: “Met de aanleg van het riool lopen we wel een half jaar achter op schema. We hadden graag de schop hiervoor al in de grond gehad. Indien nodig moeten het waterschap en de gemeente de ontheffing nog met een jaar verlengen. Als de riolering niet door zou gaan, dan hebben de telers een half jaar de tijd om zelf een zuiveringsinstallatie aan te schaffen.”

Meer nieuws zuiveringsplicht