Collectieve zuivering Westland doet gooi naar Infratech innovatieprijs

Het is een bekend feit: glastuinbouwondernemers moeten sinds januari 2018 restanten van het teeltwater ontdoen van bestrijdingsmiddelen en meststoffen voor ze die mogen lozen op het riool. Dat kan met een eigen zuiveringsinstallatie, maar ook via een collectieve aanpak waarvoor onder andere bedrijven in de Bommelerwaard en het Westland hebben gekozen. Collectieven kregen uitstel van de zuiveringsplicht tot 1 januari 2021. Glastuinbouw Nederland heeft Hoogheemraadschap Delfland benaderd voor een gezamenlijke, collectieve zuivering. Die is nu bijna een feit en daarom heeft Delfland het project aangemeld voor de Infratech innovatieprijs 2021 in de categorie innovatieve samenwerkingen.

‘Wij hebben natuurlijk de knowhow en de installaties om afvalwater te zuiveren. Maar hoe logisch het ook was om ‘ja’ te zeggen, er kwam nog heel wat bij kijken voordat alles op papier was geregeld’, zo analyseert Delfland. Aan wet- en regelgeving bijvoorbeeld: Delfland mag met het ontzorgen van de ondernemers geen concurrentievervalsing faciliteren of overheidssteun verstrekken.

Nieuw gemaal en persleiding
De ondernemers moesten een collectief oprichten dat straks alle kosten betaalt voor het uitbreiden van de zuivering met een ozoninstallatie en voor alle andere kosten die Delfland gaat maken ten behoeve van het collectief zuiveren. Om die investeringen en kosten betaalbaar te maken, moesten meer ondernemers meedoen dan zijn aangesloten op AWZI Nieuwe Waterweg. Dus komt er een nieuw gemaal en een persleiding.
Om zeker te weten dat de belastingbetaler niet opdraait voor de kosten als het collectief niet aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, moesten er garantstellingen komen van Provincie en gemeente Westland.

Schoner en duurzamer
‘Kortom, om de collectieve zuivering mogelijk te maken is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen, ambtelijk en bestuurlijk heel hard gewerkt en elke partij heeft daarbij voorbij zijn eigen belangen gekeken’, aldus het hoogheemraadschap.
De collectieve zuivering levert uiteindelijk schoner water op, is duurzamer dan allemaal losse zuiveringen én is een eerste stap naar het sluiten van de kringloop: het terugleveren van het schone water aan de glastuinbouwsector. Dat mag met recht een innovatieve samenwerking heten. Om die reden denkt Delfland goede kans te maken om genomineerd te worden voor de innovatieprijs in deze categorie.

Podcast KasGesprek
Luister voor meer informatie over de collectieve waterzuivering Westland naar de aflevering van KasGesprek, de podcast van Glastuinbouw Nederland. Dat kan via deze link, maar KasGesprek is ook te beluisteren via de bekende kanalen: Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. In de bijlagen staan eerder gepubliceerde artikelen over de collectieve zuivering bij AWZI in Hoek van Holland.

Meer nieuws zuiveringsplicht