Aanpassing Standaard Water voor testen zuiveringsinstallaties glastuinbouw

Het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw wordt vastgesteld met gebruik van Standaard Water. De samenstelling van het Standaard Water staat beschreven in het ‘Meetprotocol voor het testen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties glastuinbouw (versie 1 juli 2017). Van een aantal van de elf gewasbeschermingsmiddelen uit het Standaard Water is de toelating vervallen of vervalt binnenkort. Dit betekent dat de samenstelling moet worden herzien. Dit gebeurt op het ogenblik in samenwerking met verschillende partijen.

Wat betekent dit?
Inmiddels is een selectie gemaakt van zeven potentiële vervangende gewasbeschermingsmiddelen (werkzame stoffen). Deze stoffen worden op het ogenblik onderzocht op geschiktheid voor opname in het Standaard Water. Op grond van de resultaten van dit onderzoek wordt een keuze gemaakt voor de vervangende gewasbeschermingsmiddelen. De verwachting is dat de keuze voor de nieuwe samenstelling van het Standaard Water eind 2020/eerste kwartaal 2021 is afgerond. Zodra de gewijzigde samenstelling definitief is vastgesteld, wordt het meetprotocol aangepast. De nieuwe versie wordt gepubliceerd op de site van de Helpdesk Water. Voorafgaand aan de publicatie wordt dit bekendgemaakt via een persbericht van de Beoordelingscommissie Zuiveringsinstallaties Glastuinbouw (BZG). Ook de regelgeving (ministeriële regeling bij het Activiteitenbesluit milieubeheer) wordt aangepast.

Goedkeuringen blijven van kracht
Vanaf het moment van publicatie dient de nieuwe versie van het meetprotocol - en dus ook de nieuwe samenstelling van het Standaard Water - te worden gebruikt voor het vaststellen van het zuiveringsrendement van zuiveringsinstallaties voor de glastuinbouw.
Inmiddels staan 25 goedgekeurde zuiveringsinstallaties op de BZG-lijst. Deze goedkeuringen blijven na wijziging van het Standaard Water gewoon van kracht. Dit betekent dat de installaties die op de BZG-lijst staan niet opnieuw moeten worden onderzocht, zolang er geen wijzigingen worden aangebracht aan de installatie.

Voor vragen kan via e-mail contact worden opgenomen met de BZG.

Meer nieuws zuiveringsplicht