Watergift nauwkeurig meten

In de winter is de watergift laag en in de zomer wordt meer water gegeven. “Bij een druppelinstallatie is de watergift in de zomer maximaal 10 liter per vierkante meter per dag en in winter maar 0,25 liter. Dat is een factor 40 verschil; iets wat je normaal gesproken weinig tegenkomt”, zegt Stefan Bakker, productmanager van Revaho. “En toch willen telers een installatie die de 0,25 en 10 liter nauwkeurig kan geven. Hier zijn geavanceerde meettechnieken voor nodig.”

Wisselende kraanvakgrootte
Behalve de verhouding tussen de watergift in de winter en zomer zijn er ook bedrijven met wisselende kraanvakgrootte in het watergeefsysteem. Bijvoorbeeld 5 tot 30 m3/uur. Wanneer in de winterperiode maar één druppelbeurt van 90 seconden per dag wordt gegeven, is de watergift bij het kraanvak van 5 m3/uur 125 liter en bij die van 30 m3/uur 750 liter. Naast de afwijkingen in het systeem, ontstaat er ook onnauwkeurigheid in de watermeting door de traagheid in het systeem. Een literteller, die elke 10 liter een pulsje afgeeft, zorgt bij 750 liter voor een onnauwkeurigheid van 1,3% (10/750). Bij 125 liter is dat 8% (= 10/125).

Trend naar hoge pulswerking
Met een watermeter met een hogere pulsuitgang, bijvoorbeeld bij 1 liter (1 op 1), is nauwkeuriger te meten. Bij een watergift van 30.000 liter per uur zijn dat 30.000 pulsen, oftewel 8 pulsen per seconde. Bakker: “Een readcontact kan zoveel pulsen niet aan, waardoor contactdendering ontstaat. Het contact gaat klapperen doordat deze zo snel open en dicht gaat, waardoor extra pulsjes worden afgeven. Dit is een beperking van de watermeter. Toch willen telers een hoge nauwkeurigheid, want een afwijking van 8% is teveel, en dus liever naar een pulsafgifte van 1 op 1 en geen contactdendering.”

Bij een mechanische watermeter met een propeller speelt vervuiling van de schoepen ook een rol. Hierdoor draait het rad langzaam, waardoor de nauwkeurigheid van watermeter achteruit gaat. Door slijtage gaat het rad ook stroever draaien en afwijken (minder nauwkeurige watermeting). Voor de uniformiteit is het van belang om goed te blijven meten en de juiste pulsen te hebben.

Elektronische watermeter
De oplossing is een watermeter met elektronisch uitgang zonder readcontact. Deze meters hebben geen telwerk (geen mechanisch binnenwerk) meer. Een ultrasone watermeter is een voorbeeld van een dergelijk meter. Hiermee is in de tuinbouwsector een nauwkeurigheidslag gemaakt. “De meetnauwkeurigheid vergroten kan door een stap in de technologie te maken. Zelfs 10 pulsen per liter geven, is mogelijk. Hiermee heb je nog niet de traagheid van het systeem opgelost, maar wel de meetnauwkeurigheid bij lage frequentie en lage waterhoeveelheid”, aldus Bakker.

Meer nieuws watergift