AGRINuPeS: Sensoren voor meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen

Beschrijving

In Europa zijn circulaire economie, duurzaamheid en concurrentievermogen synoniemen voor efficiënt gebruik van water, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, een minimaal milieueffect, maar ook de realisatie van een hoge gewasproductie en productkwaliteit. Voor betrouwbare waterkwaliteits-management-, irrigatie- en bemestingssystemen zijn kosteneffectieve en onderhoudsvriendelijke sensoren nodig vooral in termen van macro-nutriëntconcentraties (NPK), zoutgehalte en besmetting door gewasbeschermingsmiddelen. Voor monitoring op praktische schaal, voldoen bestaande sensoren vooralsnog niet.

AGRINuPeS ontwikkelt een duurzaam geïntegreerd monitoring- en controlesysteem met innovatieve ion-selectieve sensoren voor voedingsstoffen en biochemische sensoren voor de detectie van gewasbeschermingsmiddelen. De sensoren maken het mogelijk om bij hergebruik de dosering van water en nutriënten te optimaliseren om zo schadelijke milieueffecten te minimaliseren. De ontwikkelde technologieën worden gevalideerd en gedemonstreerd in vier case studies, voor verschillende gewasproductiesystemen van open teelten tot glastuinbouw in verschillende klimaatgebieden.

AGRINuPeS wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van experts waarbij een groot aantal stakeholders van verschillende achtergrond worden betrokken. De Nederlandse kennispartner (Wageningen Universiteit & Research-BU Glastuinbouw) richt zich op het testen van de sensoren onder Nederlandse tuinbouw condities en de disseminatie van de resultaten vanuit het IDC-Water in Bleiswijk. De nieuwe sensoren zullen wereldwijd leiden tot nieuwe markten voor de Europese watertechnologie sector, waardoor het concurrentievermogen en de groei van het MKB en aanverwante bedrijven worden versterkt. Met de sensoren zullen telers informatie beschikbaar krijgen over de waterkwaliteit van hun giet- en lozingswater en kunnen ze op basis van concrete betrouwbare informatie beslissen hoe en wanneer te irrigeren en te lozen, en of kostbare zuivering is aan te bevelen voor een lozing. Het gevolg is een aanzienlijke toename van de efficiëntie van toediening van water en meststoffen waardoor hergebruik van water en meststoffen economisch verantwoord wordt en de vervuiling van oppervlakte- en grondwater voorkomen of significant verminderd kan worden.

Meer informatie over dit project vindt u hier.

EU FUNDING: ERA-NET Cofund WaterWorks2015
NL-funding: Ministerie van Economische Zaken

Projectnummer BO-20-003-059
Startdatum 01-04-17
Einddatum 01-04-20
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research BU Glastuinbouw
Document

Onderzoek en projecten teelt en bemesting

Handzame Nitraatmeting

Lopend

Beschrijving Doel van dit project is om een robuust en draagbaar meetapparaat te ontwikkelen dat langs elektronische weg, momentaan, snel, goedkoop en…

Lees meer